Укр Рус

Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України


Скачать бесплатно Закон України Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України від 23.02.2006 № 3475-IV

Закон України Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України від 23.02.2006 № 3475-IV Зміст

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Статус Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 3. Основні завдання Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 4. Принципи діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 5. Загальна структура і чисельність Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 6. Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 7. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України Стаття 8. Територіальні органи центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сферах організації спеціального зв’язку, захисту інформації, телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України Стаття 9. Територіальні підрозділи Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 10. Головне управління та підрозділи урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 11. Особовий склад Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 12. Обмеження, які діють у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 13. Підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації кадрів для Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 14. Обов’язки Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 15. Права Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 16. Відносини Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України з державними органами, органами місцевого самоврядування, військовими формуваннями, правоохоронними органами, підприємствами, установами та організаціями Стаття 17. Підстави і порядок застосування зброї Стаття 18. Правове становище та правовий захист особового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 19. Соціальний захист особового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 20. Медичне та санаторно-курортне забезпечення особового складу Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 21. Фінансове забезпечення Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 22. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 23. Контроль за діяльністю Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 24. Нагляд за додержанням законності в діяльності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Стаття 25. Відповідальність за порушення вимог цього Закону

Інші нормативні акти

Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності Про природно-заповідний фонд України Про фізичну культуру і спорт Про участь України в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки Про встановлення додаткових гарантій щодо захисту прав громадян, які проживають на територіях проведення антитерористичної операції, та обмеження відповідальності підприємств - виконавців/виробників житлово-комунальних послуг у разі несвоєчасного здійснення платежів за спожиті енергетичні ресурси
Додати коментар до ЗУ Про Державну службу спеціального зв’язку та захисту інформації України від 23.02.2006 № 3475-IV