Укр Рус

Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім ям
Стаття 5. Розмір державної соціальної допомогиСт. 5 ЗУ Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім ям від 01.06.2000 № 1768-IIIРозмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім'ї та її середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім'ї.

від 24.10.2002 )

До стабілізації економічного становища в Україні розмір державної соціальної допомоги визначається з урахуванням рівня забезпечення прожиткового мінімуму.

Рівень забезпечення прожиткового мінімуму встановлюється виходячи з реальних можливостей видаткової частини Державного бюджету України і затверджується одночасно з прийняттям закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Для кожної дитини , яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10 відсотків, а для кожної дитини-інваліда, яка входить до складу малозабезпеченої сім'ї, для кожної дитини, яка утримується матір'ю , що не перебуває у шлюбі, і запис про батька цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері , для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, - на 20 відсотків.Для громадян, які одержали статус особи, що проживає і працює на території населеного пункту, якому надано статус гірського, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 20 відсотків.{ Частину шосту статті 5 виключено на підставі Закону N 107-VI від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 від 22.05.2008 }

Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті