Укр Рус

Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам
Стаття 5. Період, на який призначається державна соціальна допомога, умови її перерахункуСт. 5 ЗУ Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам від 18.05.2004 № 1727-IV
Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд призначаються з дня звернення за допомогою. Якщо звернення за допомогою відбулося не пізніше трьох місяців з дня досягнення віку, встановленого статтею 1 цього Закону або встановлення інвалідності, допомога призначається з дня досягнення віку, встановленого статтею 1 цього Закону або визнання осіб інвалідами органами медико-соціальної експертизи.

{ Частина перша статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011 }

Державна соціальна допомога особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам і державна соціальна допомога на догляд призначаються довічно особам, які досягли віку, встановленого статтею 1 цього Закону, а інвалідам - на весь час інвалідності, встановленої органами медико-соціальної експертизи.

{ Частина друга статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3668-VI від 08.07.2011 }

У разі зміни групи інвалідності допомога в новому розмірі призначається інваліду з дня зміни групи інвалідності, якщо така зміна приводить до збільшення розміру, та з місяця, наступного за тим, у якому встановлена нова група інвалідності, - при зменшенні розміру допомоги.

Якщо особа, яка не має права на пенсію, якій була призначена державна соціальна допомога або державна соціальна допомога на догляд, визнана інвалідом, виплата допомоги здійснюється в новому розмірі з дня встановлення їй інвалідності.


Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті