Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України

< Про державну статистику

Про державну статистику
Стаття 22. Статистична інформація, на яку не розповсюджується заборона стосовно її поширення органами державної статистики Ст. 22 ЗУ Про державну статистику від 17.09.1992 № 2614-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 04.01.2018

Статистична інформація, яка дозволяє прямо чи опосередковано встановити конкретного респондента або визначити первинні дані щодо нього, може бути поширена за згодою цього респондента і відповідно до погоджених з ним умов, або якщо вона отримана із загальнодоступних джерел.

Заборона стосовно поширення статистичної інформації не розповсюджується на:

знеособлену статистичну інформацію у незведеному вигляді, яка не дозволяє визначити конфіденційну статистичну інформацію щодо конкретного респондента;

інформацію щодо назв, адрес, номерів телефонів, видів діяльності, загальних сум заборгованості із виплати (нарахування) заробітної плати підприємств, установ і організацій, якщо інше не передбачено законодавством; { Абзац третій частини другої статті 22 в редакції Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

первинні дані, отримані органами державної статистики від респондентів під час проведення державних статистичних спостережень щодо стану навколишнього природного середовища, зокрема землі, води, атмосферного повітря, рослинного і тваринного світу, чинників, які впливають або можуть вплинути на стан навколишнього природного середовища та здоров'я людей, за винятком обмежень, встановлених законодавством. { Частина другу статті 22 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом N 1070-VI від 05.03.2009 }

Розділ VI
ПРАВА НА СТАТИСТИЧНУ ІНФОРМАЦІЮ ТА ДОСТУП ДО НЕЇ

{ Назва розділу VI в редакції Закону N 1170-VII від 27.03.20

Стаття 1 ...20 21 22 23 24 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті