Укр Рус

Про державну таємницю
Стаття 15. Засекречування та розсекречування матеріальних носіїв інформаціїСт. 15 ЗУ Про державну таємницю від 21.01.1994 № 3855-XIIЗасекречування матеріальних носіїв інформації здійснюється шляхом надання на підставі Зводу відомостей, що становлять державну таємницю , відповідному документу, виробу або іншому матеріальному носію інформації грифа секретності посадовою особою, яка готує або створює документ, виріб або інший матеріальний носій інформації.

{ Частина перша статті 15 в редакції Закону N 2432-VI від 06.07.2010 }

Гриф секретності кожного матеріального носія секретної інформації повинен відповідати ступеню секретності інформації, яка у ньому міститься, згідно із Зводом відомостей, що становлять державну таємницю, - "особливої важливості", "цілком таємно" або "таємно". Реквізити кожного матеріального носія секретної інформації складаються із:

грифа секретності;

номера примірника;

статті Зводу відомостей, що становлять державну таємницю, на підставі якої здійснюється засекречення;

найменування посади та підпису особи, яка надала гриф секретності.

{ Частина друга статті 15 в редакції Закону N 2432-VI від 06.07.2010 }

Якщо реквізити, зазначені у частині другій цієї статті, неможливо нанести безпосередньо на матеріальний носій секретної інформації, вони мають бути зазначені у супровідних документах.

Забороняється надавати грифи секретності, передбачені цим Законом, матеріальним носіям іншої таємної інформації, яка не становить державної таємниці, або конфіденційної інформації.

Перелік посад, перебування на яких дає посадовим особам право надавати матеріальним носіям секретної інформації грифи секретності, затверджується керівником державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, що провадить діяльність, пов'язану з державною таємницею.

{ Частина п'ята статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2432-VI від 06.07.2010 }

Ступені секретності науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт, які виконуються в інтересах забезпечення національної безпеки та оборони держави, встановлюються шляхом винесення відповідного висновку державним експертом з питань таємниць, який виконує свої функції у сфері діяльності замовника, разом з підрядником.

{ Частина шоста статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2432-VI від 06.07.2010 }

Після закінчення встановлених строків засекречування матеріальних носіїв інформації та у разі підвищення чи зниження визначеного державним експертом з питань таємниць ступеня секретності такої інформації або скасування рішення про віднесення її до державної таємниці керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, у яких здійснювалося засекречування матеріальних носіїв інформації, або керівники державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, які є їх правонаступниками, чи керівники вищого рівня зобов'язані протягом шести місяців забезпечити зміну грифа секретності або розсекречування цих матеріальних носіїв секретної інформації та письмово повідомити про це керівників державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, яким були передані такі матеріальні носії секретної інформації.

Стаття 1 ...13 14 15 16 17 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про державну таємницю від 21.01.1994 № 3855-XII 

Рекомендовані сторінки

Про державну таємницю Стаття 16. Строк засекречування матеріальних носіїв інформації Про державну таємницю Стаття 17. Оскарження рішення щодо засекречування матеріальних носіїв інформаціїДодати коментар до ст.15 ЗУ Про державну таємницю від 21.01.1994 № 3855-XII