Укр Рус
< Про дошкільну освіту

Про дошкільну освіту
Стаття 36. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють Ст. 36 ЗУ Про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

поважати гідність дитини;

виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв. { Абзац шостий частини другої статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5029-VI від 03.07.2012 }

Розділ VII

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Стаття 1 ...34 35 36 37 38 ...41 

Перейти до статті