Укр Рус

Про дошкільну освіту
Стаття 36. Права та обов'язки батьків або осіб, які їх замінюють Ст. 36 ЗУ Про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

вибирати дошкільний навчальний заклад та форму здобуття дитиною дошкільної освіти;

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування дошкільного навчального закладу;

звертатися до відповідних органів управління освітою з питань розвитку, виховання і навчання своїх дітей;

захищати законні інтереси своїх дітей у відповідних державних органах і суді.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов'язані:

виховувати у дітей любов до України, повагу до національних, історичних, культурних цінностей Українського народу, дбайливе ставлення до довкілля;

забезпечувати умови для здобуття дітьми старшого дошкільного віку дошкільної освіти за будь-якою формою;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних задатків, нахилів та здібностей;

поважати гідність дитини;

виховувати у дитини працелюбність, шанобливе ставлення до старших за віком, державної мови, регіональних мов або мов меншин і рідної мови, до народних традицій і звичаїв. { Абзац шостий частини другої статті 36 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5029-VI від 03.07.2012 }

Розділ VII

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ,
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ДОШКІЛЬНИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Стаття 1 ...34 35 36 37 38 ...41 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III 

Рекомендовані сторінки

Про дошкільну освіту Стаття 2. Основні завдання законодавства України про дошкільну освіту  Про дошкільну освіту Про дошкільну освіту Стаття 6. Принципи дошкільної освіти  Про дошкільну освіту Стаття 37. Фінансово-господарська діяльність дошкільних навчальних закладів  Про дошкільну освіту Стаття 38. Матеріально-технічна база дошкільного навчального закладу Додати коментар до ст.36 ЗУ Про дошкільну освіту від 11.07.2001 № 2628-III