Укр Рус

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності


Скачать бесплатно Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності від 06.09.2005 № 2806-IV

Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності від 06.09.2005 № 2806-IV ЗмістСтаття 1. Основні терміни

Статтю 1 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом N 2451-VI від 07.07.2010

Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 3. Основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності Стаття 4. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Статтю 4 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2451-VI від 07.07.2010

Стаття 4-1. Основні вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру Стаття 5. Державний адміністратор

Статтю 5 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 1869-VI від 11.02.2010

Стаття 6. Реєстр документів дозвільного характеру Стаття 7. Порядок видачі місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру Стаття 8. Формування єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності Стаття 9. Уповноважений орган Стаття 10. Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного характеру Стаття 11. Прикінцеві положення Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності Стаття 166-10. Порушення порядку видачі документа дозвільного характеру Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм, баз даних Про аудиторську діяльність Про засади функціонування ринку природного газу Про безпечність та якість харчових продуктів Про боротьбу з корупцією