Укр Рус

Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності


Скачать бесплатно Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності від 06.09.2005 № 2806-IV

Закон України Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності від 06.09.2005 № 2806-IV ЗмістСтаття 1. Основні терміни

Статтю 1 доповнено абзацом тринадцятим згідно із Законом N 2451-VI від 07.07.2010

Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 3. Основні принципи державної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності Стаття 4. Основні вимоги до дозвільної системи у сфері господарської діяльності

Статтю 4 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2451-VI від 07.07.2010

Стаття 4-1. Основні вимоги до порядку видачі документів дозвільного характеру або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів дозвільного характеру Стаття 5. Державний адміністратор

Статтю 5 доповнено частиною десятою згідно із Законом N 1869-VI від 11.02.2010

Стаття 6. Реєстр документів дозвільного характеру Стаття 7. Порядок видачі місцевими дозвільними органами документів дозвільного характеру Стаття 8. Формування єдиної інформаційної політики з питань дозвільної системи у сфері господарської діяльності Стаття 9. Уповноважений орган Стаття 10. Відповідальність у сфері видачі документів дозвільного характеру Стаття 11. Прикінцеві положення Стаття 164. Порушення порядку провадження господарської діяльності Стаття 166-10. Порушення порядку видачі документа дозвільного характеру Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про ліцензування видів господарської діяльності Про нотаріат Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам Про загальну середню освіту
Додати коментар до ЗУ Про дозвільну систему від 06.09.2005 № 2806-IV