Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 17 ЗУ Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії від 11.01.2000 № 1370-XIV


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії Стаття 17. Права та обов'язки суб'єктів діяльності у сфері використання ядерної енергії 

Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії мають право:

одержувати інформацію про стан та результати розгляду поданих документів;

надавати органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та організаціям, які беруть участь у розгляді поданих документів, додаткові письмові чи усні пояснення, зауваження, рекомендації по суті питань, що розглядаються; { Абзац третій частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 }

порушувати клопотання перед органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про зміни в переліку експертних організацій, які беруть участь у розгляді поданих документів;

оскаржувати у встановленому порядку неправомірні дії окремих посадових осіб органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки у разі порушення ними встановленого порядку розгляду заяви та поданих документів, прийняття необгрунтованого чи необ'єктивного рішення. { Абзац п'ятий частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1874-VI від 11.02.2010 }

Суб'єкти діяльності у сфері використання ядерної енергії зобов'язані:

заявляти про намір провадити діяльність, що потребує видачі документа дозвільного характеру на провадження діяльності у сфері використання ядерної енергії;

подавати органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки та експертним організаціям, які беруть участь у розгляді поданих документів, документи в обсязі, необхідному для проведення всебічного, об'єктивного аналізу та оцінки дотримання вимог норм і правил з ядерної та радіаційної безпеки, а також для прийняття рішення щодо діяльності суб'єкта у сфері використання ядерної енергії;

сприяти зазначеному органу та організаціям у виконанні їх обов'язків; { Абзац четвертий частини другої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }

надавати в установлений законодавством строк органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки інформацію щодо дотримання умов провадження дозволеної діяльності, встановлених нормами і правилами з ядерної та радіаційної безпеки;

повідомляти органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про зміну умов провадження діяльності;

вносити плату за проведення дозвільних процедур у сфері використання ядерної енергії відповідно до законодавства;

звітувати перед органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки про результати провадження дозволеної діяльності у встановленому органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки порядку;

інформувати громадськість про рівень безпеки під час діяльності, на провадження якої видано документ дозвільного характеру. Перелік відомостей, що підлягають оприлюдненню, а також порядок їх оприлюднення встановлюються органом державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки. { Частина друга статті 17 в редакції Закону N 1874-VI від 11.02.20
Стаття 1 ...16 16‑1 17 17‑1 Прикінцеві положення

Перейти до статті