Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 19 ЗУ Про ЄМТ від 05.02.1992 № 2097-XII


Втратив чинність

Чинний аналог

Митний кодекс України


Про єдиний митний тариф
Стаття 19. Звільнення від сплати мита

Від сплати мита звільняються:

а) транспортні засоби, що здійснюють регулярні міжнародні перевезення вантажів, багажу та пасажирів, а також предмети матеріально-технічного постачання і спорядження, паливо, продовольство та інше майно, необхідні для їх нормальної експлуатації на час перебування в дорозі, в пунктах проміжної зупинки, або придбані за кордоном у зв'язку з ліквідацією аварії даних транспортних засобів;

б) предмети матеріально-технічного постачання та спорядження, паливо, сировина для промислової переробки, продовольство та інше майно, що вивозяться за межі митної території України для забезпечення виробничої діяльності українських та орендованих українськими підприємствами і організаціями суден, які ведуть морський промисел, а також продукція їх промислу, що ввозиться на митну територію України;

в) валюта України, іноземна валюта, цінні папери та банківські метали; { Пункт "в" статті 19 в редакції Закону N 2775-IV від 07.07.2005 }

г) товари та інші предмети, що підлягають оберненню у власність держави у випадках, передбачених законами України;

д) товари та інші предмети, що стали в результаті пошкодження до пропуску їх через митний кордон України непридатними для використання як вироби або матеріали;

е) предмети, що ввозяться в Україну для офіційного і особистого користування або вивозяться за кордон організаціями та особами, які відповідно до міжнародних договорів України і законів України користуються правом безмитного ввезення в Україну та безмитного вивезення з України таких предметів;

є) товари, що походять з митної території України ; товарів, що вироблені на територіях, де запроваджено митний режим спеціальної митної зони; товарів, вироблених в митному режимі переробки на митній території України з давальницької сировини іноземного замовника) і ввозяться назад на цю територію в митному режимі реімпорту, а також товари іноземного походження, які вивозяться назад за межі митної території України в незмінному стані; { Пункт "є" частини першої статті 19 в редакції Закону N 273-VI від 15.04.2008 }

ж) товари та інші предмети, що знову ввозяться на митну територію України і походять з іншої території, які були оплачені митом при первісному ввезенні на митну територію України та тимчасово, у тому числі з метою ремонту, вивозились за її межі; { Пункт "ж" частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1451-VI від 04.06.2009 }

з) товари та інші предмети, що знову вивозяться за межі митної території України і походять з цієї території, які були оплачені митом при первісному вивезенні за межі митної території України та тимчасово ввозились на цю територію;

{ Пункт "и" статті 19 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

{ Пункт "і" статті 19 втратив чинність на підставі Закону N 720-XIV від 03.06.99 }

ї) до 1 січня 2007 року при ввезенні на митну територію України матеріалів, устаткування і комплектуючого обладнання , що використовуються для будівництва морських та річкових суден підприємствами суднобудівної промисловості, визначеними відповідно до статті 1 Закону України "Про заходи щодо державної підтримки суднобудівної промисловості в Україні" , якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України або виробляються, але не відповідають сертифікаційним вимогам міжнародних класифікаційних товариств чи вимогам замовників морських та річкових суден, визначеним умовами контрактів. Переліки та обсяги цих товарів затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів, укладених цими підприємствами до 1 березня 2005 року;

й) документи та видання, які надсилаються в рамках міжнародного обміну до освітніх, наукових або культурних закладів, у тому числі бібліотек. Перелік цих закладів визначається Кабінетом Міністрів України;

к) товари, що ввозяться на митну територію України відповідно до Закону України "Про спеціальний режим інвестиційної та інноваційної діяльності технологічних парків" ;

л) товари та інші матеріальні цінності, включаючи будь-які предмети, майно, продукцію, обладнання, устаткування, транспортні засоби та інші речі майнового характеру, призначені для виконання угоди про розподіл продукції, а також продукція, видобута у виключній економічній зоні України, що ввозяться на митну територію України при виконанні угоди про розподіл продукції, а також товари та інші матеріальні цінності та видобута продукція, що вивозяться інвестором з України відповідно до Закону України "Про угоди про розподіл продукції" та угоди про розподіл продукції;

{ Пункт "м" статті 19 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

{ Пункт "н" статті 19 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

о) до 1 січня 2015 року товари, які не виробляються в Україні, крім товарів за кодами згідно з УКТ ЗЕД 4707 90 10 00, 4707 90 90 00 , і ввозяться на митну територію України для використання у видавничій діяльності та діяльності з виготовлення книжкової продукції, яка виробляється в Україні, та мають згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності такі коди:

------------------------------------------------------------------

| Код товару | |

| згідно з | Опис товару |

| УКТ ЗЕД | |

| | |

|--------------+-------------------------------------------------|

|3211 00 00 |Готові сикативи |

|--------------+-------------------------------------------------|

|3212 90 31 00,|Тільки пігменти , крім тих, що на основі |

| |алюмінієвого порошку |

|--------------+-------------------------------------------------|

|3215 11 00 00 |Фарба друкарська чорна |

|--------------+-------------------------------------------------|

|3215 19 00 00 |Фарба друкарська, крім чорної |

|--------------+-------------------------------------------------|

|3505 10 50 00,|Модифіковані крохмалі, які використовуються в |

|3505 10 90 00 |паперовій промисловості |

|--------------+-------------------------------------------------|

|3701 30 00 00 |Тільки пластини із нанесеним на |

| |них сенсибілізованим шаром та |

| |пластини, фотополімеризаційно придатні для |

| |виготовлення друкарських форм у поліграфії, |

| |довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; |

| |пластини із нанесеним на них |

| |сенсибілізованим шаром для |

| |виготовлення штампів для тиснення в поліграфії, |

| |довжина будь-якого боку яких перевищує 255 мм; |

| |фотоплівки плоскі для виготовлення |

| |фотоформ у поліграфії, довжина будь-якого боку |

| |яких перевищує 255 мм |

|--------------+-------------------------------------------------|

|3702 42 00 00 |Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у |

| |поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки |

| |більш як 200 м |

|--------------+-------------------------------------------------|

|3702 43 00 00 |Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у |

| |поліграфії завширшки понад 610 мм і завдовжки |

| |не більш як 200 м |

|--------------+-------------------------------------------------|

|3702 44 00 90 |Фотоплівки рулонні для виготовлення фотоформ у |

| |поліграфії завширшки більш як 105 мм, але не |

| |більш як 610 мм і завдовжки більш як 200 м |

|--------------+-------------------------------------------------|

|3907 50 00 00 |Смоли алкідні |

|--------------+-------------------------------------------------|

|4008 21 90 00 |Офсетні гумові пластини із непористої гуми, |

| |крім покриття для підлог і матів |

|--------------+-------------------------------------------------|

|4703 21 00 00 |Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім |

| |розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з |

| |хвойних порід |

|--------------+-------------------------------------------------|

|4703 29 00 00 |Целюлоза деревинна, натронна чи сульфатна, крім |

| |розчинних сортів, напіввибілена або вибілена з |

| |листяних порід |

|--------------+-------------------------------------------------|

|4704 21 00 00 |Целюлоза деревинна сульфітна, крім розчинних |

| |сортів, напіввибілена або вибілена з хвойних |

| |порід |

|--------------+-------------------------------------------------|

|4707 90 10 00 |Несортовані відходи паперу і картону та |

| |макулатура |

|--------------+-------------------------------------------------|

|4707 90 90 00 |Відсортовані відходи паперу і картону та |

| |макулатура |

|--------------+-------------------------------------------------|

|5901 10 00 00 |Тільки текстильні матеріали, які |

| |використовуються для виготовлення книжкових |

| |палітурок |

|--------------+-------------------------------------------------|

|8439 10 00 00,|Обладнання для виробництва паперової маси з |

|8439 20 00 00,|волокнистих целюлозних матеріалів або для |

|8439 30 00 00 |виробництва чи обробки паперу або картону |

|--------------+-------------------------------------------------|

|8440 10 00 00 |Обладнання для оправлення, включаючи |

| |брошурувальні машини |

|--------------+-------------------------------------------------|

|8441 10 00 00 |Інше обладнання для виробництва товарів з |

| |паперової маси, паперу або картону, включаючи |

| |різальні машини будь-якого типу |

|--------------+-------------------------------------------------|

|8443 11 00 00,|Машини для офсетного друку та обладнання і |

|8443 19 10 00,|частини до них, крім товарної позиції |

|8443 19 31 00,|8443 90 05 00 |

|8443 19 35 00,| |

|8443 19 39 00,| |

|8443 19 90 00,| |

|8443 60 00 00,| |

|8443 90 10 00,| |

|8443 90 80 00 | |

------------------------------------------------------------------

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку;{ Пункт "р" статті 19 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

р) до 1 січня 2016 року товари, які ввозяться у митному режимі імпорту суб'єктами літакобудування, що підпадають під дію норм статті 2 Закону України "Про розвиток літакобудівної промисловості" , за такими кодами Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності :

2707 20 90 00, 2707 30 10 00, 2707 60 00 00, 2710 11 21 00, 2710 19 81 00, 2710 19 99 00, 2712 20 90 00, 2805 30 90 00, 2818 10 90 00, 2827, 2835, 3204 90 00 00, 3207 40 30 00, 3208, 3209, 3211 00 00, 3214 10 10 10, 3603 00, 3604 90 00 00, 3703 10 00 00, 3703 90 10 00, 3824 10 00 90, 3824 90 35 00, 3824 90 40 00, 3824 90 50 00, 3824 90 65 00, 3901, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 4002, 4005, 4006 90 00 00, 4006 90 00 90, 4008, 4009, 4011 30 10 00, 4016, 4017 00, 7003, 7007, 7019, 7202, 7205 10 00 00, 7205 29 00 00, 7207, 7208, 7209, 7211, 7212, 7213, 7214, 7215, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221 00 10 00, 7223, 7224 90 18 00, 7225, 7226, 7227, 7228, 7229, 7304, 7311 00 10 00, 7312, 7315, 7318, 7326, 7407, 7409, 7411, 7413 00, 7419, 7502, 7504 00 00 00, 7505, 7506, 7507, 7508, 7601, 7603, 7604, 7605, 7606, 7607 11 90 00, 7607 19 99 00, 7607 20 91 00, 7608, 7609 00 00 00, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8111 00 90 00, 8112, 8307, 8409 10 10 00, 8411 11 10 00, 8411 12 11 00, 8411 12 13 00, 8411 12 19 00, 8411 12 90 00, 8411 21 10 00, 8411 22 11 00, 8411 22 19 00, 8411 81 10 00, 8411 82 10 00, 8411 91 10 10, 8411 91 10 90, 8411 91 90 00, 8411 99 10 00, 8412 10 10 00, 8412 21 10 00, 8412 29 10 00, 8412 31 10 00, 8412 39 10 00, 8412 80 91 00, 8412 90 10 00, 8413 19 10 00, 8413 20 10 00, 8413 30 10 00, 8413 50 10 00, 8413 60 10 00, 8413 70 10 00, 8413 81 10 00, 8413 91 10 00, 8414 10 10 00, 8414 20 10 00, 8414 30 10 00, 8414 51 10 00, 8414 59 10 00, 8414 80 10 00, 8414 90 10 00, 8415 81 10 00, 8415 82 10 00, 8415 83 10 00, 8415 90 10 00, 8419 50 10 00, 8419 81 10 00, 8419 90 10 00, 8421 19 10 00, 8421 21 10 00, 8421 23 10 00, 8421 29 10 00, 8421 31 10 00, 8421 39 10 00, 8424, 8425 11 10 00, 8425 19 10 00, 8425 31 10 00, 8425 39 10 00, 8425 42 10 00, 8425 49 10 00, 8456, 8457, 8458, 8459, 8460, 8461, 8462, 8463, 8466, 8471 10 10 00, 8471 41 10 00, 8471 49 10 00, 8471 60 10 00, 8471 70 10 00, 8473 30, 8479 89 10 00, 8481, 8482, 8483, 8501 20 10 00, 8501 31 10 00, 8501 32 10 00, 8501 33 10 00, 8501 34 10 00, 8501 40 10 00, 8501 51 10 00, 8501 52 10 00, 8501 53 10 00, 8501 61 10 00, 8501 62 10 00, 8501 63 10 00, 8502 11 10 00, 8502 12 10 00, 8502 13 10 00, 8502 20 10 00, 8502 39 10 00, 8502 40 10 00, 8504 10 10 00, 8504 31 10 00, 8504 32 10 00, 8504 33 10 00, 8504 40 10 00, 8504 50 10 00, 8505, 8506, 8507 10 10 00, 8507 20 10 00, 8507 30 10 00, 8507 40 10 00, 8507 80 10 00, 8507 90 10 00, 8511 10 10 00, 8511 20 10 00, 8511 30 10 00, 8511 40 10 00, 8511 50 10 00, 8511 80 10 00, 8515, 8525 10 10 00, 8525 20 10 00, 8526 10 10 00, 8526 91 11 00, 8526 91 19 00, 8526 91 90 00, 8526 92 10 00, 8528 21 90 00, 8529 10 10 00, 8529 90 10 00, 8531 10 10 00, 8531 20 10 00, 8531 80 10 00, 8532, 8533, 8535, 8536, 8537, 8538 10 00 00, 8538 90 99 00, 8541, 8542, 8543, 8544, 8545, 8546, 9014 10 10 00, 9014 20 13 00, 9014 20 18 00, 9014 20 90 00, 9014 90 90 00, 9017 20, 9017 30, 9017 80, 9020 00, 9023, 9024, 9025 11 10 00, 9025 19 10 00, 9025 80 15 00, 9025 90 10 00, 9026 10 10 00, 9026 20 10 00, 9026 80 10 00, 9026 90 10 00, 9027, 9029 10 10 00, 9029 20 10 00, 9030 10 10 00, 9030 20 10 00, 9030 31 10 00, 9030 39 10 00, 9030 40 10 00, 9030 83 10 00, 9030 89 10 00, 9030 90 10 00, 9031 80 10 00, 9031 90 10 00, 9032 10 10 00, 9032 20 10 00, 9032 81 10 00, 9032 89 10 00, 9033.

Обсяг та порядок ввезення таких товарів визначаються Кабінетом Міністрів України .

У разі порушення цільового використання таких товарів або перевищення граничного обсягу їх ввезення у митному режимі імпорту до суб'єктів літакобудування застосовуються норми пункту 123.2 статті 123 Податкового кодексу України ; { Абзац четвертий пункту "р" частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2010 } { У частину першу статті 19 включено пункт "р" згідно із Законом N 1814-VI від 20.01.2010 - норма змін застосовується з першого числа місяця, наступного за місяцем, на який припадає день опублікування Закону N 1814-VI від 20.01.2010 }

с) архівні документи, придбані з метою їх внесення до Національного архівного фонду;

{ Пункт "т" статті 19 виключено на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

у) матеріали, устаткування та комплектуючі вироби , що ввозяться вітчизняними підприємствами для переробки, комплектування на митній території України з подальшим вивезенням за межі України для реалізації інвестиційних проектів у Туркменистані відповідно до Спільного Розпорядження Президента України Л. Кучми і Президента Туркменистану С. Ніязова "Про будівництво і фінансування інвестиційних об'єктів загальнодержавного значення в Туркменистані" , підписаного 4 жовтня 2000 року, якщо такі товари не виробляються в Україні або не відповідають вимогам замовників, визначених у контрактах . Перелік та обсяг таких товарів затверджуються Кабінетом Міністрів України відповідно до контрактів , укладених цими підприємствами з метою будівництва інвестиційних об'єктів у Туркменистані. cprt2 {color: #FFFFFF; font-style: italic}

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито і пеню у порядку і розмірах, установлених цим Законом;{ Пункт "у-1" виключено у зв'язку з виключенням пункту 3 розділу VII Закону N 40-IV від 04.07.2002 на підставі Закону N 2505-IV від 25.03.2005 }

{ Пункт "ф" статті 19 виключено на підставі Закону N 1300-IV від 20.11.2003 }

х) у період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2008 року матеріали, комплектуючі вироби та обладнання за кодами УКТ ЗЕД 2523 90 90 00, 3824 90 95 00, 3909 10 00 00, 8207 19 90 00, 8414 80 29 00, 8419 50 90 00, 8419 89 98 00, 8428 20 99 00, 8428 31 00 00, 8430 49 00 00, 8501 52 99 00, 8502 20 99 00, 8705 20 00 00 і 9027 10 10 90, що використовуються для підвищення безпеки робіт на вугільних шахтах, попередження вибухів метану, а також зменшення його викидів у довкілля за переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України, якщо такі товари не виробляються підприємствами на території України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом;ц) фармацевтична продукція, сполуки, що використовуються для її виготовлення, які не виробляються в Україні і класифікуються за групами 28, 29, 30 УКТ ЗЕД , перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України;

ч) устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаюче обладнання і матеріали, засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріали для виробництва альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел енергії за умов, якщо ці товари застосовуються платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податків зобов'язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом;

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "ч" згідно із Законом N 760-V від 16.03.2007 - зміни діють протягом трьох років з дня набрання чинності Законом N 760-V від 16.03.2007; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009; в редакції Закону N 2797-VI від 17.12.2010 }

ш) техніка, устаткування, майно і матеріали, що ввозяться на митну територію України та вивозяться за межі цієї території, призначені для власного використання розвідувальними органами України;

щ) матеріали, устаткування та комплектуючі , що використовуються для виробництва:

устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;

матеріалів, сировини, устаткування та комплектуючих, які будуть використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;

енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація яких забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;

засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних ресурсів;

матеріалів, сировини та устаткування, які будуть використовуватися у нанотехнологічних виробництвах або працювати з використанням нанотехнологій.

Зазначені у цьому пункті товари звільняються від оподаткування за умов, якщо ці товари застосовуються платником податків для власного виробництва та якщо ідентичні товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні.

Перелік таких товарів із зазначенням кодів УКТ ЗЕД встановлюється Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом.

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "щ" згідно із Законом N 760-V від 16.03.2007 - зміни діють протягом трьох років з дня набрання чинності Законом N 760-V від 16.03.2007; із змінами, внесеними згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009; в редакції Закону N 2797-VI від 17.12.2010 }

щ-1) до 1 вересня 2012 року товари , які не виробляються в Україні або виробляються, але не відповідають технічним характеристикам світового рівня та вимогам міжнародних спортивних організацій, з метою їх використання для будівництва і оснащення спортивних споруд, що є об'єктами чемпіонату.

Перелік та обсяги таких товарів з визначенням їх кодів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності затверджуються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання таких товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито в установленому законом порядку;

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "щ" згідно із Законом N 962-V від 19.04.2007; пункт "щ" частини першої статті 19 замінено пунктом "щ-1" згідно із Законом N 1474-VI від 05.06.2009 - зміна діє до 1 вересня 2012 року }

щ-2) предмети , які до 1 вересня 2012 року ввозяться на митну територію України у митному режимі імпорту УЄФА, призначеними УЄФА особами або учасниками чемпіонату відповідно до статті 11 Закону України "Про організацію та проведення фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу в Україні" .

Обсяги та порядок ввезення таких предметів встановлюються у спосіб, визначений Кабінетом Міністрів України.

Перелік таких предметів за кодами УКТЗЕД визначається окремим законом.

У разі порушення цільового використання таких предметів або їх відчуження на митній території України за будь-яку компенсацію застосовуються норми пункту 123.2 статті 123 Податкового кодексу України ; { Абзац пункту "щ-2" частини першої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2856-VI від 23.12.2010 }

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "щ-2" згідно із Законом N 2372-VI від 29.06.2010 - зміна діє до 1 вересня 2012 року }

ю) тимчасово, до 1 січня 2011 року, обладнання та комплектуючі вироби до нього товарних груп 84, 85, 90 УКТ ЗЕД , які не виробляються в Україні та ввозяться на митну територію України промисловими підприємствами, а також основні фонди, матеріали, обладнання, устаткування та комплектуючі вироби, крім підакцизних товарів, які ввозяться промисловими підприємствами з метою створення нових виробництв із впровадженням енергозберігаючих технологій, у тому числі ввезення таких товарів як внесків до статутних фондів цих підприємств.

Порядок ввезення , перелік таких підприємств та товарів встановлюються Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів платник податку зобов'язаний сплатити ввізне мито та пеню у порядку і розмірах, визначених законом.

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "ю" згідно із Законом N 694-VI від 18.12.2008 - Закон визнано неконституційним згідно з Рішенням Конституційного Суду N 18-рп/2009 від 14.07.2009 }

я) до 1 січня 2015 року ввізне мито не справляється при ввезенні на митну територію України товарів, які, у межах ратифікованих Верховною Радою України міжнародних договорів України з питань космічної діяльності щодо створення космічної техніки , імпортуються резидентами - суб'єктами космічної діяльності в Україну та класифікуються за такими кодами Української товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності :

281810, 2830200000, 2837, 2901, 2903, 2921, 2929, 2931009590, 29339020, 320720, 3208, 3209, 3214, 3403, 3506, 3602000000, 360300, 3604, 3701, 3703, 3707, 3810, 381400, 3901, 390300, 3906, 3907, 3908900000, 3909, 3911, 3917, 3919, 3920, 3921, 3926, 4002, 4005, 4008, 4016, 4017001100, 4823400000, 4901, 4906000000, 5208, 5407, 5607, 5903, 5906, 5911909000, 681510, 6902, 7002, 7007119000, 7019, 7202, 7211, 7214, 7215, 7217, 7219, 7220, 7222, 722300, 7224 - 7226, 7228, 7229, 7304, 7407, 7409 - 7411, 741300, 7505, 7506, 7508, 7601, 7604 - 7608, 7616, 8101, 8102, 8104, 8105, 8108, 8112, 8307, 8412, 8414, 8421, 8471, 8473, 8479, 8482, 8483309000, 8501, 8504, 8506, 8507, 8517, 8524, 8526, 8529, 8532, 8533, 8536 - 8538, 8540 - 8544, 8547, 8803, 9014, 9015, 902300, 9026, 9027, 9030 - 9033, 9306901000.

Порядок і обсяги ввезення зазначених товарів визначаються Кабінетом Міністрів України.

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "я" згідно із Законом N 1342-VI від 19.05.2009 }

я) у період з 1 січня 2010 року до 1 січня 2019 року техніка, обладнання, устаткування, що використовуються для реконструкції існуючих і будівництва нових підприємств з виробництва біопалив і для виготовлення та реконструкції технічних і транспортних засобів з метою споживання біопалив, які класифікуються за кодами УКТ ЗЕД , визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива" , якщо такі товари не виробляються та не мають аналогів в Україні. Порядок ввезення зазначених техніки, обладнання та устаткування визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом;

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "я" згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 }

я-1) технічні та транспортні засоби, у тому числі самохідні сільськогосподарські машини, що працюють на біопаливі та класифікуються за кодами УКТ ЗЕД , визначеними статтею 7 Закону України "Про альтернативні види палива" , якщо такі товари не виробляються в Україні.

Порядок ввезення зазначених технічних та транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин, визначається Кабінетом Міністрів України.

У разі порушення вимог щодо цільового використання зазначених товарів суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності зобов'язаний сплатити ввізне мито в порядку і розмірах, визначених законом.

{ Частину першу статті 19 доповнено пунктом "я-1" згідно із Законом N 1391-VI від 21.05.2009 }

Для проектів технологічних та наукових парків, зареєстрованих у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, справляння ввізного мита здійснюється з урахуванням положень, встановлених законами України "Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків" та "Про наукові парки" .


Стаття 1 ...17 18 19 20 21 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті