Укр Рус

Про електроенергетику
Стаття 9. Державний нагляд в електроенергетиціСт. 9 ЗУ Про електроенергетику вiд 16.10.1997 № 575/97-ВРДержавний нагляд в електроенергетиці здійснюють Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж та Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та інші органи, визначені законодавством України.

Державна інспекція з експлуатації електричних станцій і мереж здійснює нагляд за додержанням вимог технічної експлуатації електричних станцій і мереж, вимог технічної експлуатації енергетичного обладнання об'єктів електроенергетики, підключених до об'єднаної енергетичної системи України.

Державні інспектори з експлуатації електричних станцій і мереж мають право:

безперешкодно в будь-який час відвідувати об'єкти електроенергетики для перевірки додержання нормативно-правових актів про електроенергетику з питань, що належать до їх компетенції, отримувати від посадових осіб інформацію щодо виконання цих актів;

давати у межах своїх повноважень керівникам об'єктів електроенергетики приписи про усунення порушень нормативно-правових актів;

застосовувати у встановленому законодавством України порядку санкції до підприємств, об'єкти електроенергетики яких підключені до об'єднаної енергетичної системи України, за порушення законодавства про електроенергетику з питань, що належать до їх компетенції.

Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії здійснює нагляд за електричними і тепловикористовуючими установками та тепловими мережами споживачів та суб'єктів електроенергетики.

{ Частина четверта статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2706-IV від 23.06.2005 }

Державні інспектори з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії мають право:

безперешкодного доступу до електричних і тепловикористовуючих установок та теплових мереж споживачів та суб'єктів електроенергетики; { Абзац другий частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2706-IV від 23.06.2005 }

отримувати від споживачів та суб'єктів електроенергетики інформацію, необхідну для виконання покладених на них завдань відповідно до нормативно-правових актів; { Абзац третій частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2706-IV від 23.06.2005 }

давати споживачам та суб'єктам електроенергетики обов'язкові для виконання приписи про усунення порушень нормативно-правових актів; { Абзац четвертий частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2706-IV від 23.06.2005 }

давати споживачам та суб'єктам електроенергетики приписи про приведення засобів обліку, контролю та регулювання споживання електричної і теплової енергії у відповідність з нормами, правилами і стандартами в електроенергетиці; { Абзац п'ятий частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2706-IV від 23.06.2005 }

надсилати власникам об'єктів споживача подання про невідповідність займаній посаді працівника електротехнічного профілю, який своєчасно не пройшов перевірку знань з електробезпеки та експлуатації струмоприймачів;

вимагати від споживачів та суб'єктів електроенергетики додержання встановлених нормативно-правовими актами режимів споживання електричної і теплової енергії; { Абзац сьомий частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2706-IV від 23.06.2005 }

надавати приписи щодо неприпустимості продовження експлуатації електричних і тепловикористовуючих установок споживачів, якщо це створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, здоров'ю населення;

застосовувати в установленому законодавством України порядку санкції до суб'єктів господарської діяльності за порушення нормативно-правових актів та складати протоколи про адміністративні правопорушення. { Абзац дев'ятий частини п'ятої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2706-IV від 23.06.2005 }

Стаття 1 ...7 8 9 10 11 ...24-1 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про електроенергетику вiд 16.10.1997 № 575/97-ВР