Укр Рус

Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послу


Скачать бесплатно Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послу від 12.07.2001 № 2664-III

Закон України Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послу від 12.07.2001 № 2664-III ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Сфера дії Закону Стаття 3. Законодавство про регулювання діяльності з надання фінансових послуг

Розділ II
УМОВИ НАДАННЯ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Стаття 4. Фінансові послуги Стаття 5. Право на здійснення операцій з надання фінансових послуг

Статтю 5 доповнено частиною п'ятою згідно із Законом N 2510-VI від 09.09.2010

Стаття 6. Договір про надання фінансових послуг

Статтю 6 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1822-VI від 21.01.2010

Статтю 6 доповнено новою частиною згідно із Законом N 1822-VI від 21.01.2010

Розділ III
УМОВИ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Стаття 7. Умови початку діяльності Стаття 8. Організаційні правила Стаття 9. Капітал Стаття 10. Прийняття рішень при конфлікті інтересів Стаття 11. Достовірність реклами та інформації Стаття 12. Право клієнта на інформацію Стаття 13. Порядок реорганізації та ліквідації фінансових установ

Статтю 13 доповнено частиною другою згідно із Законом N 2555-VI від 23.09.2010

Стаття 14. Облік та звітність Стаття 15. Вимоги до зовнішнього аудиту Стаття 16. Об'єднання фінансових установ

Статтю 16 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010

Стаття 17. Недопущення обмеження конкуренції на ринках фінансових послуг Стаття 18. Запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом

Розділ IV
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Стаття 19. Мета державного регулювання ринків фінансових послуг Стаття 20. Форми державного регулювання ринків фінансових послуг Стаття 21. Органи, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг Стаття 22. Співпраця та координація діяльності між органами, що здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг

Розділ V
ОРГАНІЗАЦІЯ, ПОВНОВАЖЕННЯ І ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ КОМІСІЇ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Стаття 23. Організація діяльності національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Стаття 24. Голова національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Статтю 25 виключено на підставі Закону N 3610-VI від 07.07.2011

Статтю 26 виключено на підставі Закону N 3610-VI від 07.07.2011

Стаття 27. Завдання національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг Стаття 28. Повноваження національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг

Статтю 28 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2388-VI від 01.07.2010

Стаття 29. Напрями нагляду Стаття 30. Інспектування Стаття 31. Обов'язковість збереження професійної таємниці Стаття 32. Співробітництво з міжнародними організаціями, державними органами і неурядовими організаціями іноземних держав Стаття 33. Звітність

Розділ VI
ЛІЦЕНЗУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Стаття 34. Обов'язковість ліцензування Стаття 35. Документи, які подаються органу ліцензування для одержання ліцензії Стаття 36. Рішення про видачу або відмову у видачі ліцензії Стаття 37. Відомості, які містить ліцензія Стаття 38. Видача ліцензії

Розділ VII
ЗАХОДИ ВПЛИВУ

Стаття 39. Застосування заходів впливу Стаття 40. Види заходів впливу Стаття 41. Штрафні санкції, що застосовуються до суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб за правопорушення, вчинені на ринках фінансових послуг Стаття 42. Порядок застосування штрафних санкцій за порушення правил діяльності суб'єктами підприємницької діяльності - юридичними особами на ринках фінансових послуг Стаття 43. Відповідальність за адміністративні правопорушення, пов'язані з діяльністю на ринках фінансових послуг Стаття 44. Кримінальна відповідальність за порушення законодавства при здійсненні діяльності з надання фінансових послуг Стаття 45. Відповідальність національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та його посадових осіб Стаття 46. Підстави призначення тимчасової адміністрації Стаття 47. Вимоги до тимчасового адміністратора та умови його призначення Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про державно-приватне партнерство Про здійснення правосуддя та кримінального провадження у зв’язку з проведенням антитерористичної операції Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу Про зовнішньоекономічну діяльність Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи