Укр Рус
< Про фінансовий лізинг

Про фінансовий лізинг
Стаття 3. Предмет лізингуСт. 3 ЗУ Про фінансовий лізинг вiд 16.12.1997 № 723/97-ВР
1. Предметом договору лізингу (далі - предмет лізингу) може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.

2. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи (філії, цехи, дільниці).

3. Майно, що перебуває в державній або комунальній власності та щодо якого відсутня заборона передачі в користування та/або володіння, може бути передано в лізинг у порядку, встановленому цим Законом.


Стаття 1 2 3 4 5 ...19 

Перейти до статті