Укр Рус

Про фінансовий лізинг
Стаття 3. Предмет лізингуСт. 3 ЗУ Про фінансовий лізинг вiд 16.12.1997 № 723/97-ВР1. Предметом договору лізингу може бути неспоживна річ, визначена індивідуальними ознаками та віднесена відповідно до законодавства до основних фондів.

2. Не можуть бути предметом лізингу земельні ділянки та інші природні об'єкти, єдині майнові комплекси підприємств та їх відокремлені структурні підрозділи .

3. Майно, що перебуває в державній або комунальній власності та щодо якого відсутня заборона передачі в користування та/або володіння, може бути передано в лізинг у порядку, встановленому цим Законом.

Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про фінансовий лізинг вiд 16.12.1997 № 723/97-ВР 

Рекомендовані сторінки

Послуга Про фінансовий лізинг Стаття 5. Сублізинг Про фінансовий лізинг Стаття 4. Суб'єкти лізингу