Укр Рус

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю
Стаття 4. Вимоги до окремих суб'єктів системи фінансово-кредитних механізмівСт. 4 ЗУ Про фінансово-кредитні механізми управління нерухомістю від 19.06.2003 № 978-IVУправителем може бути фінансова установа, що отримала в установленому законодавством порядку дозвіл/ліцензію на здійснення визначеної цим Законом діяльності.Управителем може бути фінансова установа, статутний капітал якої становить не менше одного мільйона євро, який повинен бути повністю сплачений виключно грошовими коштами до початку залучення коштів від установників управління майном.

{ Частина статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3201-IV від 15.12.2005; в редакції Закону N 692-VI від 18.12.2008 }

Забудовником може бути особа, яка згідно із законодавством має право на виконання функцій замовника будівництва для спорудження об'єктів будівництва та уклала договір з управителем. { Частина статті 4 в редакції Закону N 3201-IV від 15.12.2005 }

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю від 19.06.2003 № 978-IV Додати коментар до ст.4 ЗУ Про фінансово-кредитні механізми управління нерухомістю від 19.06.2003 № 978-IV