Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 25 Зу Про фізичний захист ядерних установок від 19.10.2000 № 2064-III


Чинний зі змінами. Перевірено 16.06.2018

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Стаття 25. Повноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки

{ Назва статті 25 в редакції Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки: { Абзац перший статті 25 в редакції Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичного захисту; { Абзац другий статті 25 в редакції Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }

бере участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та визначенні проектної загрози; { Абзац статті 25 в редакції Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }

організовує в установленому законодавством порядку роботу з підготовки і виконання загальнодержавних, інших програм фізичного захисту, проведення наукових і науково-технічних досліджень у цій сфері;

розробляє і здійснює заходи щодо формування культури захищеності;

розробляє та затверджує норми і правила фізичного захисту;

встановлює вимоги до систем управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

готує висновки стосовно додержання вимог фізичного захисту у разі експорту/імпорту та транзиту радіоактивних матеріалів;

проводить ліцензування діяльності, пов'язаної із забезпеченням фізичного захисту, відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";

здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства з питань фізичного захисту і виконанням умов ліцензій;

застосовує примусові заходи до юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними вимог законодавства з питань фізичного захисту і умов ліцензій;

проводить із залученням правоохоронних органів у межах їх повноважень державну експертизу фізичного захисту;

передає правоохоронним органам акти перевірок про порушення установлених законами, іншими нормативно-правовими актами вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;
{ Статтю 25 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }

здійснює міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту в установленому законодавством порядку;

бере участь у підготовці фахівців з фізичного захисту;

вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України. { Абзац шістнадцятий статті 25 в редакції Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, у здійсненні покладених на нього повноважень є незалежним від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії.
{ Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 } { Стаття 25 в редакції Закону N 1718-VI від 17.11.2009 }

Стаття 1 ...23 24 25 26 27 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті