Укр Рус

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Стаття 25. Повноваження спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері державного регулювання фізичного захистуСт. 25 Зу Про фізичний захист ядерних установок від 19.10.2000 № 2064-IIIСпеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері державного регулювання фізичного захисту:

бере участь у формуванні державної політики у сфері фізичного захисту, у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та визначенні проектної загрози, а також розробляє механізм реалізації зазначеної державної політики;

організовує в установленому законодавством порядку роботу з підготовки і виконання загальнодержавних, інших програм фізичного захисту, проведення наукових і науково-технічних досліджень у цій сфері;

розробляє і здійснює заходи щодо формування культури захищеності;

розробляє та затверджує норми і правила фізичного захисту;

встановлює вимоги до систем управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

готує висновки стосовно додержання вимог фізичного захисту у разі експорту/імпорту та транзиту радіоактивних матеріалів;

проводить ліцензування діяльності, пов'язаної із забезпеченням фізичного захисту, відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії" ;

здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства з питань фізичного захисту і виконанням умов ліцензій;

застосовує примусові заходи до юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними вимог законодавства з питань фізичного захисту і умов ліцензій;

проводить із залученням правоохоронних органів у межах їх повноважень державну експертизу фізичного захисту;

здійснює міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту в установленому законодавством порядку;

бере участь у підготовці фахівців з фізичного захисту;

здійснює інші повноваження відповідно до законів України, а також функції, визначені законами України, актами Президента України або Кабінету Міністрів України.

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади, який здійснює державне регулювання фізичного захисту, у здійсненні покладених на нього функцій є незалежним від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії.

Стаття 1 ...23 24 25 Прикінцеві положення 

Перейти до статті