Укр Рус
< Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Стаття 25. Повноваження органу державного регулювання ядерної та радіаційної безпекиСт. 25 Зу Про фізичний захист ядерних установок від 19.10.2000 № 2064-III
{ Назва статті 25 в редакції Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки: { Абзац перший статті 25 в редакції Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }

забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері фізичного захисту; { Абзац другий статті 25 в редакції Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }

бере участь у проведенні оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів та визначенні проектної загрози; { Абзац статті 25 в редакції Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }

організовує в установленому законодавством порядку роботу з підготовки і виконання загальнодержавних, інших програм фізичного захисту, проведення наукових і науково-технічних досліджень у цій сфері;

розробляє і здійснює заходи щодо формування культури захищеності;

розробляє та затверджує норми і правила фізичного захисту;

встановлює вимоги до систем управління якістю фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання;

готує висновки стосовно додержання вимог фізичного захисту у разі експорту/імпорту та транзиту радіоактивних матеріалів;

проводить ліцензування діяльності, пов'язаної із забезпеченням фізичного захисту, відповідно до Закону України "Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії";

здійснює державний нагляд за дотриманням законодавства з питань фізичного захисту і виконанням умов ліцензій;

застосовує примусові заходи до юридичних і фізичних осіб у разі порушення ними вимог законодавства з питань фізичного захисту і умов ліцензій;

проводить із залученням правоохоронних органів у межах їх повноважень державну експертизу фізичного захисту;

передає правоохоронним органам акти перевірок про порушення установлених законами, іншими нормативно-правовими актами вимог ядерної та радіаційної безпеки, фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, обліку та контролю ядерних матеріалів та інших джерел іонізуючого випромінювання;
{ Статтю 25 доповнено новим абзацом згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }

здійснює міжнародне співробітництво з питань фізичного захисту в установленому законодавством порядку;

бере участь у підготовці фахівців з фізичного захисту;

вирішує інші питання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України. { Абзац шістнадцятий статті 25 в редакції Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }

Орган державного регулювання ядерної та радіаційної безпеки, у здійсненні покладених на нього повноважень є незалежним від органів державної влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб, діяльність яких пов'язана з використанням ядерної енергії.
{ Частина друга статті 25 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 } { Стаття 25 в редакції Закону N 1718-VI від 17.11.2009 }


Стаття 1 ...23 24 25 26 27 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті