Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 3 Зу Про фізичний захист ядерних установок від 19.10.2000 № 2064-III


Чинний зі змінами. Перевірено 16.06.2018

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Стаття 3. Засади державної політики з фізичного захисту

Державна політика з фізичного захисту провадиться на засадах:

визнання фізичного захисту одним з елементів забезпечення національної безпеки України;

відповідальності за впровадження та підтримання режиму фізичного захисту;

наявності державної системи фізичного захисту;

визначення основних вимог фізичного захисту у законах України, інших нормативно-правових актах та запровадження їх у дію;

матеріального та соціального забезпечення осіб, які здійснюють державний нагляд, перевірку стану систем фізичного захисту та забезпечують функціонування цих систем, на рівні, який компенсує ризик шкідливого впливу іонізуючого випромінювання на здоров'я під час виконання ними службових обов'язків;

визнання діяльності фізичних осіб стосовно регулювання і реалізації заходів фізичного захисту професією у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки;

визнання наукового забезпечення питань нормування фізичного захисту та створення сучасних технічних засобів ідентифікації фізичних осіб, виявлення несанкціонованих переміщень фізичних осіб, зброї, вибухівки одним з пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки;

створення державної системи професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців з фізичного захисту;

визнання пріоритету культури захищеності;

забезпечення безперервного функціонування систем фізичного захисту ядерних установок, об'єктів, призначених для поводження з радіоактивними відходами, інших джерел іонізуючого випромінювання з часу вибору майданчика під будівництво до припинення існування; { Абзац одинадцятий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1718-VI від 17.11.2009 }

забезпечення безперервного функціонування систем фізичного захисту ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до категорії ядерного матеріалу, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання у всіх місцях їх перебування;

встановлення та запровадження в дію порядку персональної відповідальності за створення умов для досягнення цілей фізичного захисту; { Абзац тринадцятий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1718-VI від 17.11.2009 }

застосування всіма заінтересованими органами державної влади і юридичними особами єдиної, завчасно створеної системи протидії актам ядерного тероризму;

створення та використання єдиної системи надійного захищеного зв'язку між органами державної влади і юридичними особами, до компетенції яких належать облік, контроль, фізичний захист ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання, та протидії нападу на ядерні установки, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, інші джерела іонізуючого випромінювання, транспортні засоби з радіоактивними матеріалами; { Абзац п'ятнадцятий статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1718-VI від 17.11.2009 }

застосування юридичними особами, що здійснюють діяльність (у тому числі перевезення) у сфері використання ядерної енергії та радіаційної безпеки, регулюють та забезпечують фізичний захист, взаємопогоджених переліків інформації з фізичного захисту, доступ до якої має бути обмеженим, встановлення єдиного порядку захисту та допуску до такої інформації заінтересованих посадових і службових осіб, іноземців та осіб без громадянства; { Абзац шістнадцятий частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }

цільового державного фінансування системи фізичного захисту і надійного контролю за використанням коштів, призначених для фінансування фізичного захисту;

встановлення відповідальності громадян і посадових осіб за порушення вимог фізичного захисту.

Всі органи державної влади та юридичні особи зобов'язані додержуватися засад державної політики з фізичного захисту.

Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті