Укр Рус
< Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Стаття 4. Сфера дії ЗаконуСт. 4 Зу Про фізичний захист ядерних установок від 19.10.2000 № 2064-III
Цей Закон регулює відносини між державою в особі державних органів, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами, що здійснюють заходи фізичного захисту.
{ Частина перша статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5460-VI від 16.10.2012 }

Порядок додержання вимог фізичного захисту відповідно до конкретних видів діяльності встановлюється Кабінетом Міністрів України.


Стаття 1 2 3 4 5 5-1 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті