Укр Рус
< Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання

Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Стаття 5-2. Державна система фізичного захистуСт. 5-2 Зу Про фізичний захист ядерних установок від 19.10.2000 № 2064-III
Державна система фізичного захисту створюється для досягнення цілей фізичного захисту на державному рівні.

Функціонування державної системи фізичного захисту ґрунтується на результатах оцінки загрози вчинення диверсії, крадіжки або будь-якого іншого неправомірного вилучення радіоактивних матеріалів.

Завданнями державної системи фізичного захисту є:

нормативно-правове регулювання питань фізичного захисту;

забезпечення захищеності ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання з урахуванням проектної загрози;

створення та забезпечення функціонування єдиної системи захищеного зв'язку між органами державної влади і юридичними особами, до повноважень яких належить здійснення функцій обліку, контролю, фізичного захисту та протидії нападу на ядерні установки, об'єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами, іншими джерелами іонізуючого випромінювання, транспортні засоби, що перевозять радіоактивні матеріали;

здійснення державного нагляду та контролю за станом фізичного захисту;

організація роботи з обміну інформацією про стан фізичного захисту та її збереження.

До суб'єктів державної системи фізичного захисту належать:

орган державного регулювання ядерної та радиаційної безпеки; { Абзац другий частини четвертої статті 5-2 в редакції Закону N 5460-VI від 16.10.2012 }

центральні органи виконавчої влади, які здійснюють державне управління, та Національна академія наук України щодо фізичного захисту;

Служба безпеки України;

Національна гвардія України; { Аабзац п’ятий частини четвертої статті 5-2 в редакції Закону N 877-VII від 13.03.2014 }

центральні органи виконавчої влади, які здійснюють правоохоронну діяльність.

Інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, а також ліцензіати беруть участь у забезпеченні фізичного захисту у межах своїх повноважень, визначених цим Законом та іншими актами законодавства.

Порядок функціонування державної системи фізичного захисту встановлюється Кабінетом Міністрів України.
{ Закон доповнено статтею 5-2 згідно із Законом N 1718-VI від 17.11.2009 }


Стаття 1 ...5 5-1 5-2 6 7 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті