Укр Рус
< Про фізичну культуру і спорт

Про фізичну культуру і спорт
Стаття 3. Права громадян у сфері фізичної культури і спортуСт. 3 ЗУ Про Фізкультуру і спорт від 24.12.1993 № 3808-XIIГромадяни мають право займатися фізичною культурою і спортом незалежно від ознак раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Це право забезпечується шляхом:

вільного вибору видів спорту та фізкультурно-спортивних послуг;

доступності та безпечності занять фізичною культурою і спортом;

захисту прав та законних інтересів громадян;

створення закладів фізичної культури і спорту;

об'єднання громадян у громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості;

здобуття спеціальної освіти та здійснення відповідної професійної діяльності.

Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті