Укр Рус
< Про формування конкурентних засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб

Про формування конкурентних засад у процесі приватизації акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осіб
Стаття 2. Акти законодавства України про приватизацію акцій (часток, паїв), що належать державі у майні юридичних осібСт. 2 ЗУ Про конкурентні засади при приватизації акцій держави у майні юросіб від 12.01.2005 № 2319-IV


Втратив чинність

Акти законодавства України про приватизацію акцій , що належать державі у майні юридичних осіб, складаються з Конституції України , міжнародних договорів, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, Закону України "Про приватизацію державного майна" , Закону України "Про Державну програму приватизації" , цього Закону та інших нормативно-правових актів, що прийняті на їх виконання.

До актів законодавства України про приватизацію належать Цивільний кодекс України , Господарський кодекс України , Закон України "Про господарські товариства" , інші нормативно-правові акти в частині норм, які регулюють відносини, що виникають у процесі приватизації.

З дня набрання чинності цим Законом до відносин приватизації акцій , що належать державі у майні юридичних осіб, застосовуються акти законодавства України про приватизацію у частині, що не суперечить нормам цього Закону.

Стаття 1 2 3 4 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті