Укр Рус

Про господарські товариства
Стаття 19. Припинення діяльності товаристваСт. 19 ЗУ Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XIIПрипинення діяльності товариства відбувається шляхом його реорганізації або ліквідації з дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

{ Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законами N від 02.03.95, N 1294-IV від 20.11.2003 }

Припинення товариства проводиться призначеною учасниками, судом або уповноваженим органом комісією з припинення товариства або ліквідатором. Виконання функцій комісії з припинення товариства може бути покладено на орган управління товариства.

{ Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 02.03.95; в редакції Закону N 3384-VI від 19.05.2011 }

У разі припинення товариства вся сукупність прав та обов'язків товариства переходить до його правонаступників.

{ Частина третя статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3384-VI від 19.05.2011 }

Товариство ліквідується:

а) після закінчення строку, на який воно створювалося, або після досягнення мети, поставленої при його створенні;

б) за рішенням вищого органу товариства;

в) на підставі рішення суду за поданням органів, що контролюють діяльність товариства, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства; { Абзац перший пункту "в" частини четвертої статті 19 із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV від 15.05.2003 }

на підставі рішення господарського суду в порядку, встановленому Законом України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" ; { Абзац другий пункту "в" частини четвертої статті 19 в редакції Закону N 2409-III від 17.05.2001, із змінами, внесеними згідно із Законом N 762-IV від 15.05.2003 }

{ Пункт "в" частини четвертої статті 19 в редакції Закону N від 14.10.92 }

г) з інших підстав, передбачених установчими документами.

Припинення товариства проводиться в установленому законом порядку.{ Стаття 20 втратила чинність у частині, що стосується акціонерних товариств, на підставі Закону N 514-VI від 17.09.2008 }

Стаття 2 ...17 18 19 20 21 ...1 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XII