Укр Рус

Про господарські товариства
Стаття 23. Органи управління товариством та їх посадові особиСт. 23 ЗУ Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XIIУправління товариством здійснюють його органи, склад і порядок обрання яких здійснюється відповідно до виду товариства.

Посадовими особами органів управління товариства визнаються голова та члени виконавчого органу, голова ревізійної комісії, а у товариствах, де створена наглядова рада товариства, - голова та члени наглядової ради товариства. { Частина друга статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 23.12.97 }

Посадовими особами органів управління товариства не можуть бути народні депутати України, члени Кабінету Міністрів України, керівники центральних та інших органів виконавчої влади, військовослужбовці, нотаріуси, депутати місцевих рад, які працюють у цих радах на постійній основі, посадові особи органів прокуратури, суду, державної безпеки, внутрішніх справ, а також посадові особи органів державної влади та місцевого самоврядування, крім випадків, коли державні службовці здійснюють функції з управління акціями , що належать державі, та представляють інтереси держави в наглядовій раді товариства або ревізійній комісії товариства. Особи, яким суд заборонив займатися певною діяльністю, не можуть бути посадовими особами тих товариств, які здійснюють цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини, не можуть займати у товариствах керівні посади і посади, пов'язані з матеріальною відповідальністю. { Частина третя статті 23 із змінами, внесеними згідно із Законами N від 23.12.97, N 622-XIV від 05.05.99, N 762-IV від 15.05.2003, N 1519-IV від 19.02.2004, N 2459-IV від 03.03.2005, N 2435-VI від 06.07.2010 }

Посадові особи відповідають за заподіяну ними товариству шкоду відповідно до чинного законодавства України.

Посадові особи повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію і несуть за її розголошення відповідальність, передбачену чинним законодавством України та установчими документами товариства.

{ Стаття 23 із змінами, внесеними згідно із Законом N від 23.12.97 }

Стаття 2 ...21 22 23 24 25 ...1 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XII