Укр Рус

Про господарські товариства
Стаття 60. Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників товариства з обмеженою відповідальністюСт. 60 ЗУ Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XIIЗагальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники , що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів. { Частина перша статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3095-III від 07.03.2002 }

Брати участь у зборах з правом дорадчого голосу можуть члени виконавчих органів, які не є учасниками товариства. Учасники зборів, які беруть участь у зборах, реєструються з зазначенням кількості голосів, яку має кожний учасник. Цей перелік підписується головою та секретарем зборів.

Будь-хто з учасників товариства з обмеженою відповідальністю вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів.

У випадках, передбачених установчими документами або затвердженими товариством правилами процедури, допускається прийняття рішення методом опитування. У цьому разі проект рішення або питання для голосування надсилається учасникам, які повинні у письмовій формі сповістити щодо нього свою думку. Протягом 10 днів з моменту одержання повідомлення від останнього учасника голосування всі вони повинні бути проінформовані головою про прийняте рішення. { Частина четверта статті 60 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3095-III від 07.03.2002 }

Голова зборів товариства організує ведення протоколу. Книга протоколів має бути у будь-який час надана учасникам товариства. На їх вимогу повинні видаватися засвідчені витяги з книги протоколів.

Стаття 2 ...58 59 60 61 62 ...1 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XII