Укр Рус

Про господарські товариства
Стаття 61. Періодичність скликання загальних зборів учасників товариства з обмеженою відповідальністю. Позачергові збориСт. 61 ЗУ Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XIIЗагальні збори учасників товариства з обмеженою відповідальністю скликаються не рідше двох разів на рік, якщо інше не передбачено установчими документами.

Позачергові загальні збори учасників скликаються головою товариства при наявності обставин, зазначених в установчих документах, у разі неплатоспроможності товариства, а також у будь-якому іншому випадку, якщо цього потребують інтереси товариства в цілому, зокрема, якщо виникає загроза значного скорочення статутного капіталу.

{ Частина друга статті 61 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3263-VI від 21.04.2011 }

Загальні збори учасників товариства повинні скликатися також на вимогу виконавчого органу.

Учасники товариства, що володіють у сукупності більш як 20 відсотками голосів, мають право вимагати скликання позачергових загальних зборів учасників у будь-який час і з будь-якого приводу, що стосується діяльності товариства. Якщо протягом 25 днів голова товариства не виконав зазначеної вимоги, вони вправі самі скликати загальні збори учасників.

Про проведення загальних зборів товариства учасники повідомляються передбаченим статутом способом з зазначенням часу і місця проведення зборів та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 30 днів до скликання загальних зборів. Будь-хто з учасників товариства вправі вимагати розгляду питання на загальних зборах учасників за умови, що воно було ним поставлено не пізніш як за 25 днів до початку зборів. Не пізніш як за 7 днів до скликання загальних зборів учасникам товариства повинна бути надана можливість ознайомитися з документами, внесеними до порядку денного зборів. З питань, не включених до порядку денного, рішення можуть прийматися тільки за згодою всіх учасників, присутніх на зборах.

Стаття 2 ...59 60 61 62 63 ...1 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XII 

Рекомендовані сторінки

Про господарські товариства Стаття 62. Виконавчий орган товариства з обмеженою відповідальністю Про господарські товариства Стаття 63. Контроль за діяльністю дирекції (директора) товариства з обмеженою відповідальністю Про господарські товариства Про господарські товариства Стаття 64. Виключення з товариства з обмеженою відповідальністюДодати коментар до ст.61 ЗУ Про господарські товариства вiд 19.09.1991 № 1576-XII