Укр Рус

Про гуманітарну допомогу


Скачать бесплатно Закон України Про гуманітарну допомогу від 22.10.1999 № 1192-XIV

Закон України Про гуманітарну допомогу від 22.10.1999 № 1192-XIV ЗмістПро гуманітарну допомогу
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 51, ст.451 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 662-IV ( ) від 03.04.2003, ВВР, 2003, N 27, ст.209 - набуває чинності 01.08.2003 року N 860-IV ( ) від 22.05.2003, ВВР, 2003, N 37, ст.300 N 2772-IV ( ) від 07.07.2005, ВВР, 2005, N 34, ст.442 N 856-V ( ) від 03.04.2007, ВВР, 2007, N 27, ст.360 N 1760-VI ( ) від 15.12.2009, ВВР, 2010, N 8, ст.62 N 4496-VI ( ) від 13.03.2012 } Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні засади отримання, надання, оформлення, розподілу і контролю за цільовим використанням гуманітарної допомоги та сприяє гласності і прозорості цього процесу.

Стаття 1. Визначення термінів і понять Стаття 2. Законодавство України про гуманітарну допомогу Стаття 3. Підстави для здійснення гуманітарної допомоги та її переадресування Стаття 4. Спеціально уповноважені державні органи з питань гуманітарної допомоги Стаття 5. Повноваження комісій з питань гуманітарної допомоги Стаття 6. Звільнення від оподаткування товарів (робіт, послуг), визнаних гуманітарною допомогою Стаття 7. Порядок надходження та використання гуманітарної допомоги у вигляді іноземної валюти Стаття 8. Митне оформлення вантажів з гуманітарною допомогою Стаття 9. Порядок ввезення (пересилання) товарів (предметів) на митну територію України Стаття 10. Порядок надання Україною гуманітарної допомоги Стаття 11. Облік і контроль за отриманням та цільовим використанням гуманітарної допомоги Стаття 11-1. Забезпечення інвалідів легковими автомобілями, визнаними гуманітарною допомогою Стаття 12. Відповідальність за порушення законодавства про гуманітарну допомогу Стаття 13. Підтримка іноземних громадян, які сприяють надходженню гуманітарної допомоги в Україну Стаття 14. Обмеження ввезення як гуманітарної допомоги сільськогосподарської продукції, продовольства та інших товарів, а також кількісне та вартісне обмеження пільгового ввезення гуманітарних вантажів одним отримувачем Стаття 15. Прикінцеві положення Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю Про пріоритетність соціального розвитку села та агропромислового комплексу в народному господарстві Про стимулювання розвитку регіонів Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб Про іпотеку