Укр Рус

Про хімічні джерела струму
Стаття 22. Державний контроль у сфері хімічних джерел струму Ст. 22 ЗУ Про хімічні джерела струму від 23.02.2006 № 3503-IVКонтроль у сфері хімічних джерел струму здійснюють:

центральні та місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування - стосовно реалізації загальнодержавних, галузевих та регіональних програм у сфері хімічних джерел струму;

центральні органи виконавчої влади - стосовно здійснення державної політики у сфері хімічних джерел струму, координації діяльності суб'єктів відносин у сфері хімічних джерел струму, що їм підпорядковані або відносяться до сфери їх управління; { Абзац третій частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2608-VI від 19.10.2010 }

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного контролю за додержанням законодавства про захист прав споживачів - стосовно дотримання вимог державних стандартів щодо технологічних процесів виробництва і забезпечення якості хімічних джерел струму та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму; { Абзац четвертий частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державного екологічного контролю - стосовно забезпечення екологічної безпеки виробництва хімічних джерел струму та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, ведення обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію. { Абзац п'ятий частини першої статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5463-VI від 16.10.2012 }

Контроль діяльності у сфері хімічних джерел струму здійснюється за напрямами, передбаченими цією статтею, відповідно до компетенції контролюючих органів, визначеної законом.

Розділ VI
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2006 року.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до N 51, ст. 1122) доповнити статтею 82-7 такого змісту:

"Стаття 82-7. Порушення вимог законодавства у сфері хімічних джерел струму

Порушення порядку обліку придбання та експлуатації хімічних джерел струму або порядку обліку обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від трьох до п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Ненадання в установленому порядку інформації або надання неправдивої інформації щодо обсягів придбання та експлуатації нових хімічних джерел струму, обсягів накопичення відпрацьованих хімічних джерел струму та передачі їх на утилізацію -

тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Непередача в установленому порядку відпрацьованих небезпечних хімічних джерел струму ємністю 7 А/год та більше на утилізацію підприємствам, що мають ліцензії на здійснення діяльності із заготівлі та утилізації відпрацьованих хімічних джерел струму, -

тягне за собою накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - від п'яти до десяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян";

2) статтю 9 Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 36, ст. 299, N 45, ст. 377; 2001 р., N 11, ст. 45, N 16, ст. 76, N 22, ст. 105; 2002 р., N 6, ст. 39, N 7, ст. 50, N 17, ст. 121, N 20, ст. 134, N 30, ст. 207, N 31, ст. 214; 2003 р., N 13, ст. 92, N 23, ст. 145, N 36, ст. 276; 2004 р., N 12, ст. 155, N 13, ст. 180, N 15, ст. 228, N 38, ст. 468, N 50, ст. 537; 2005 р., N 4, ст. 106, N 5, ст. 114, N 6, ст. 138, N 9, ст. 183, NN 17-19, ст. 267, N 28, ст. 373, N 32, ст. 421, N 33, ст. 432, N 42, ст. 465; 2006 р., N 22, ст. 184) доповнити пунктом 75 такого змісту:

"75) виробництво хімічних джерел струму, імпорт хімічних джерел струму, заготівля та утилізація відпрацьованих хімічних джерел струму".

3. Кабінету Міністрів України:

у тримісячний термін з дня опублікування цього Закону:

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених цим Законом;

привести у відповідність із цим Законом свої нормативно-правові акти;

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону;

у шестимісячний термін з дня опублікування цього Закону розробити Загальнодержавну програму розвитку хімічних джерел струму.


Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 23 лютого 2006 року
N 35

Стаття 1 ...20 21 22 

Перейти до статті