Укр Рус

Про холдингові компанії в Україні
Стаття 1. Визначення термінівСт. 1 ЗУ Про холдингові компанії в Україні вiд 15.03.2006 № 3528-IV1. У цьому Законі терміни вживаються в такому значенні:

державна холдингова компанія - холдингова компанія, утворена у формі акціонерного товариства, не менш як 100 відсотків акцій якого належить державі; { Абзац другий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009 }

корпоративне підприємство - господарське товариство, холдинговим корпоративним пакетом акцій якого володіє, користується та розпоряджається холдингова компанія;

холдингова компанія - акціонерне товариство, яке володіє, користується та розпоряджається холдинговими корпоративними пакетами акцій двох або більше корпоративних підприємств; { Абзац четвертий статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1617-VI від 24.07.2009 }

холдинговий корпоративний пакет акцій - пакет акцій корпоративного підприємства, який перевищує 50 відсотків чи становить величину, яка забезпечує право вирішального впливу на господарську діяльність корпоративного підприємства.

Стаття 1 2 3 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про холдингові компанії в Україні вiд 15.03.2006 № 3528-IV