Укр Рус
< Про інформацію

Про інформацію
Стаття 15. Науково-технічна інформація



Ст. 15 ЗУ Про інформацію вiд 02.10.1992 № 2657-XII


Чинний зі змінами. Перевірено 08.12.2017

1. Науково-технічна інформація - будь-які відомості та/або дані про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техніки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

2. Правовий режим науково-технічної інформації визначається Законом України "Про науково-технічну інформацію" , іншими законами та міжнародними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

3. Науково-технічна інформація є відкритою за режимом доступу, якщо інше не встановлено законами України.

Стаття 1 ...13 14 15 16 17 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті