Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 11 ЗУ Про ІСІ від 05.07.2012 № 5080-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 18.06.2018

Про інститути спільного інвестування
Стаття 11. Статут корпоративного фонду

1. Установчим документом корпоративного фонду є його статут.

2. Статут корпоративного фонду повинен містити відомості про:

1) повне найменування корпоративного фонду українською мовою;

2) тип корпоративного фонду (відкритий, інтервальний, закритий);

3) вид корпоративного фонду (диверсифікований, недиверсифікований, спеціалізований, кваліфікаційний);

4) клас інвестиційного фонду у разі, якщо корпоративний фонд є спеціалізованим або кваліфікаційним;

5) належність корпоративного фонду до венчурного або біржового фонду;

6) спільне інвестування як виключну діяльність корпоративного фонду;

7) обмеження щодо діяльності відповідно до цього Закону;

8) строк діяльності корпоративного фонду у разі, якщо такий корпоративний фонд є строковим;

9) розмір статутного капіталу;

10) номінальну вартість і загальну кількість акцій корпоративного фонду;

11) порядок виплати дивідендів учасникам корпоративного фонду (для закритого корпоративного фонду), крім випадків, якщо статутом передбачено, що виплата дивідендів не здійснюється;

12) порядок скликання та проведення загальних зборів;

13) компетенцію загальних зборів та порядок прийняття ними рішень;

14) спосіб повідомлення учасникам корпоративного фонду про зміни у порядку денному загальних зборів;

15) кількісний склад, компетенцію наглядової ради та порядок прийняття нею рішень;

16) порядок внесення змін до статуту;

17) порядок припинення корпоративного фонду.

3. Статутом корпоративного фонду не може бути передбачено надання його засновникам додаткових прав чи повноважень щодо інших учасників такого корпоративного фонду.

4. Статут корпоративного фонду може містити інші положення, що не суперечать законодавству.

5. Зміни до статуту корпоративного фонду вносяться в установленому законодавством порядку з обов’язковим повідомленням Комісії протягом п’яти робочих днів з дня державної реєстрації таких змін у встановленому Комісією порядку.

6. У найменуванні корпоративного фонду, наведеному в його статуті, обов’язково зазначаються слова "корпоративний інвестиційний фонд", тип, вид, клас (у разі якщо фонд є спеціалізованим або кваліфікаційним) фонду та належність його до біржового або венчурного фонду.
Стаття 1 ...9 10 11 12 13 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті