Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 17 ЗУ Про ІСІ від 05.07.2012 № 5080-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 18.06.2018

Про інститути спільного інвестування
Стаття 17. Компетенція загальних зборів

1. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності корпоративного фонду.

2. До виключної компетенції загальних зборів належать:

1) внесення змін до статуту корпоративного фонду;

2) прийняття рішення про розміщення акцій корпоративного фонду;

3) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу корпоративного фонду;

4) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу корпоративного фонду;

5) затвердження проспекту емісії акцій корпоративного фонду;

6) затвердження положень про загальні збори, наглядову раду, а також внесення змін до них;

7) затвердження інших внутрішніх документів корпоративного фонду, якщо інше не передбачено статутом або регламентом;

8) затвердження річного звіту корпоративного фонду;

9) прийняття рішення про виплату дивідендів та затвердження їх розміру для закритого корпоративного фонду, якщо можливість їх виплати передбачена статутом такого корпоративного фонду;

10) прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів;

11) обрання членів наглядової ради;

12) прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради;

13) прийняття рішення за результатами розгляду звіту наглядової ради, компанії з управління активами та зберігача активів корпоративного фонду;

14) прийняття рішення про ліквідацію корпоративного фонду, обрання ліквідаційної комісії, затвердження балансу та довідки про вартість чистих активів корпоративного фонду на дату прийняття такого рішення;

15) прийняття рішення про продовження строку діяльності корпоративного фонду;

16) прийняття рішення про обрання (заміну) компанії з управління активами та укладення договору з нею;

17) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача активів інституту спільного інвестування та укладення договору з ним;

18) прийняття рішення про обрання (заміну) аудитора (аудиторської фірми) та укладення договору з ним;

19) прийняття рішення про обрання (заміну) оцінювача майна корпоративного фонду та укладення договору з ним;

20) прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та укладення договору з ним;

21) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів згідно із статутом.

3. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів, не можуть бути передані наглядовій раді корпоративного фонду.
Стаття 1 ...15 16 17 18 19 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті