Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 19 ЗУ Про ІСІ від 05.07.2012 № 5080-VI


Чинний зі змінами. Перевірено 20.04.2018

Про інститути спільного інвестування Стаття 19. Повідомлення про проведення загальних зборів

1. Письмове повідомлення про проведення загальних зборів корпоративного фонду та їх порядок денний надсилається кожному учаснику корпоративного фонду, зазначеному в переліку учасників корпоративного фонду, складеному для надсилання повідомлень про проведення загальних зборів. Такий перелік складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему, на дату, визначену наглядовою радою, а в разі скликання позачергових загальних зборів на вимогу учасників корпоративного фонду у випадках, передбачених статтею 30 цього Закону, - на дату, визначену учасниками корпоративного фонду, які цього вимагають. Визначена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення загальних зборів і не може бути встановлена раніше, ніж за 60 календарних днів до дня проведення загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний надсилається персонально учасникам корпоративного фонду особою, яка скликає загальні збори, у спосіб, передбачений статутом корпоративного фонду, не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня їх проведення.

Повідомлення розсилає особа, яка скликає загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції корпоративного фонду, - у разі скликання загальних зборів учасниками корпоративного фонду. Корпоративний фонд з кількістю учасників понад 1000 осіб незалежно від способу розміщення акцій корпоративного фонду не пізніше ніж за 30 календарних днів до дня проведення загальних зборів також публікує в офіційному друкованому виданні Комісії повідомлення про проведення загальних зборів.

Викуп та розміщення акцій відкритого або інтервального корпоративного фонду припиняються з дня оприлюднення повідомлення про скликання загальних зборів учасників корпоративного фонду з поновленням розміщення та викупу на наступний день після закінчення таких зборів.

Корпоративний фонд, акції якого перебувають в обігу на фондовій біржі, надсилає повідомлення про проведення загальних зборів та їх порядок денний такій фондовій біржі.

2. Повідомлення про проведення загальних зборів корпоративного фонду повинно містити інформацію про:

1) повне найменування та місцезнаходження корпоративного фонду;

2) дату, час і місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди повинні прибути учасники корпоративного фонду) проведення загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації учасників корпоративного фонду для участі у загальних зборах;

4) дату складення переліку учасників корпоративного фонду, які мають право на участь у загальних зборах;

5) перелік питань, що виносяться на голосування;

6) порядок ознайомлення учасників корпоративного фонду з матеріалами під час підготовки до загальних зборів;

7) місце для ознайомлення з матеріалами (номер кімнати, офісу тощо) та посадову особу корпоративного фонду, відповідальну за ознайомлення учасників корпоративного фонду з документами.

Загальні збори учасників корпоративного фонду проводяться на території України в межах населеного пункту за місцезнаходженням корпоративного фонду.

3. Після надіслання учасникам корпоративного фонду повідомлення про проведення загальних зборів корпоративний фонд не має права вносити зміни до документів, які були надані учасникам корпоративного фонду або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін, внесених до зазначених документів у зв’язку із змінами в порядку денному чи виправленням технічних помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за десять календарних днів до дня проведення загальних зборів.

Стаття 1 ...17 18 19 20 21 ...Прикінцеві та перехідні положення

Перейти до статті