Укр Рус

Про інститути спільного інвестування
Стаття 36. Голова наглядової радиСт. 36 ЗУ Про ІСІ від 05.07.2012 № 5080-VI1. Голова наглядової ради корпоративного фонду обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради, якщо інше не передбачено статутом корпоративного фонду.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради.

2. Голова наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання наглядової ради та головує на них, відкриває загальні збори, організовує обрання секретаря загальних зборів, якщо інше не передбачено статутом корпоративного фонду, здійснює інші повноваження, передбачені статутом.

3. У разі неможливості виконання головою наглядової ради своїх повноважень його повноваження виконує один із членів наглядової ради за її рішенням, якщо інше не передбачено статутом.

Стаття 1 ...34 35 36 37 38 ...78 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про інститути спільного інвестування від 05.07.2012 № 5080-VI Додати коментар до ст.36 ЗУ Про ІСІ від 05.07.2012 № 5080-VI