Укр Рус

Про інвестиційну діяльність
Стаття 12. Форми державного регулювання інвестиційної діяльностіСт. 12 ЗУ Про інвестиційну діяльність вiд 18.09.1991 № 1560-XII1. Державне регулювання інвестиційної діяльності включає управління державними інвестиціями, а також регулювання умов інвестиційної діяльності і контроль за її здійсненням усіма інвесторами та учасниками інвестиційної діяльності.

2. Управління державними інвестиціями здійснюється республіканськими і місцевими органами державної влади й управління та включає планування, визначення умов і виконання конкретних дій по інвестуванню бюджетних і позабюджетних коштів.

3. Регулювання умов інвестиційної діяльності здійснюється шляхом:

{ Абзац другий частини третьої статті 12 виключено на підставі Закону N 2899-III від 20.12.2001 }

{ Абзац третій частини третьої статті 12 виключено на підставі Закону N 2899-III від 20.12.2001 }

подання фінансової допомоги у вигляді дотацій, субсидій, субвенцій, бюджетних позик на розвиток окремих регіонів, галузей, виробництв;

державних норм та стандартів;

заходів щодо розвитку та захисту економічної конкуренції; { Абзац частини третьої статті 12 в редакції Закону N 1294-IV від 20.11.2003 }

роздержавлення і приватизації власності;

визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами;

політики ціноутворення;

проведення державної експертизи інвестиційних програм та проектів будівництва; { Абзац десятий частини третьої статті 12 в редакції Закону N від 05.03.98 }

інших заходів.

Стаття 1 ...10 11 12 13 14 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про інвестиційну діяльність вiд 18.09.1991 № 1560-XII