Укр Рус
< Про інвестиційну діяльність

Про інвестиційну діяльність
Стаття 8. Обов'язки суб'єктів інвестиційної діяльностіСт. 8 ЗУ Про інвестиційну діяльність вiд 18.09.1991 № 1560-XII
1. Інвестор у випадках і порядку, встановлених законодавством України, зобов'язаний:
подати фінансовим органам декларацію про обсяги і джерела здійснюваних ним інвестицій;
одержати дозвіл на виконання будівельних робіт у випадках та порядку, встановлених Законом України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ); { Абзац третій частини першої статті 8 в редакції Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }
одержати письмовий звіт експертизи проекту будівництва у випадках та порядку, встановлених статтею 31 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності ( 3038-17 ); { Абзац четвертий частини першої статті 8 в редакції Закону N 185/98-ВР від 05.03.98; із змінами, внесеними згідно із Законами N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, N 800-VI ( 800-17 ) від 25.12.2008; в редакції Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011; із змінами, внесеними згідно із Законами N 4218-VI ( 4218-17) від 22.12.2011, N 4220-VI ( 4220-17 ) від 22.12.2011 }
одержати позитивний висновок державної експертизи інвестиційного проекту у випадках та порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України. { Частину першу статті 8 доповнено абзацом п'ятим згідно із Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

2. Суб'єкти інвестиційної діяльності зобов'язані:

додержувати державних норм і стандартів, порядок встановлення яких визначається законодавством України;

виконувати вимоги державних органів і посадових осіб, що пред'являються в межах їх компетенції;

подавати в установленому порядку бухгалтерську і статистичну звітність;

не допускати недобросовісної конкуренції і виконувати вимоги законодавства про захист економічної конкуренції; { Абзац п'ятий частини другої статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1294-IV від 20.11.2003 }

{ Абзац шостий частини другої статті 8 виключено на підставі Закону N від 10.12.91 }

сплачувати податки, збори в розмірах та у порядку, визначених законами України. { Частину другу статті 8 доповнено абзацом згідно із Законом N 2899-III від 20.12.2001 }

3. Для проведення господарської діяльності, яка підлягає ліцензуванню, учасники інвестиційної діяльності повинні одержати відповідну ліцензію, що видається в порядку, встановленому законодавством.

{ Частина третя статті 8 в редакції Закону N 3370-IV від 19.01.2006 }


Стаття 1 ...6 7 8 9 10 ...22 

Перейти до статті