Укр Рус

Про іпотечні облігації


Скачать бесплатно Закон України Про іпотечні облігації від 22.12.2005 № 3273-IV

Закон України Про іпотечні облігації від 22.12.2005 № 3273-IV ЗмістСтаття 1. Сфера дії Закону  Стаття 2. Визначення термінів  Стаття 3. Поняття та види іпотечних облігацій  Стаття 4. Загальні умови емісії та обігу іпотечних облігацій Стаття 5. Проспект емісії іпотечних облігацій  Стаття 6. Загальні умови виконання зобов'язань за іпотечними облігаціями  Стаття 7. Вимоги до включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття  Стаття 8. Правовий режим іпотечного покриття  Стаття 9. Обслуговування іпотечних активів у складі іпотечного покриття  Стаття 10. Реєстр іпотечного покриття  Стаття 11. Звернення стягнення на іпотечне покриття  Стаття 12. Припинення застави іпотечного покриття  Стаття 13. Особливості формування іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій  Стаття 14. Зміни у складі іпотечного покриття звичайних іпотечних облігацій Стаття 15. Управління іпотечним покриттям звичайних іпотечних облігацій  Стаття 16. Особливості виконання зобов'язань за звичайними іпотечними облігаціями  Стаття 17. Дефолт і технічний дефолт емітента звичайних іпотечних облігацій Стаття 17-1. Особливості дефолту в разі порушення щодо емітента провадження у справі про банкрутство або призначення тимчасового адміністратора чи ліквідатора  Стаття 18. Спеціалізована іпотечна установа  Стаття 19. Особливості формування іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій  Стаття 20. Особливості виконання зобов'язань за структурованими іпотечними облігаціями  Стаття 21. Управитель іпотечного покриття структурованих іпотечних облігацій  Стаття 22. Управління іпотечним покриттям структурованих іпотечних облігацій  Стаття 23. Заміна управителя  Стаття 24. Зберігання документів щодо іпотечного покриття  Стаття 25. Витрати і винагороди управителя  Стаття 26. Загальні збори власників структурованих іпотечних облігацій  Стаття 27. Державне регулювання, нагляд та контроль у сфері іпотечних облігацій і діяльності фінансових установ  Стаття 28. Оприлюднення та розкриття інформації про іпотечні облігації 

Інші нормативні акти

Про колективне сільськогосподарське підприємство Про професійно-технічну освіту Про систему гарантування вкладів фізичних осіб Про акціонерні товариства Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
Додати коментар до ЗУ Про іпотечні облігації від 22.12.2005 № 3273-IV