Укр Рус

Про іпотеку
Стаття 4. Державна реєстрація іпотекиСт. 4 ЗУ Про іпотеку вiд 05.06.2003 № 898-IVОбтяження нерухомого майна іпотекою підлягає державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством. У разі недотримання цієї умови іпотечний договір є дійсним, але вимога іпотекодержателя не набуває пріоритету відносно зареєстрованих прав чи вимог інших осіб на передане в іпотеку нерухоме майно. від 22.12.2005 )

Державна реєстрація здійснюється особою, на яку відповідно до законодавства покладені функції щодо державної реєстрації обтяжень нерухомого майна іпотекою, на підставі повідомлення іпотекодержателя, в якому зазначається така інформація: від 22.12.2005 )

1) відомості про іпотекодавця та іпотекодержателя:

для іпотекодавця та іпотекодержателя - юридичних осіб відомості про:

для резидентів - найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців; від 15.12.2005 )

для нерезидентів - найменування, місцезнаходження та державу, де зареєстровано особу;

для іпотекодавця та іпотекодержателя - фізичних осіб відомості про:

для громадян України - прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання із зазначенням адреси та індивідуальний ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів; { Абзац шостий пункту 1 частини другої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1276-VI від 16.04.2009 }

для іноземців, осіб без громадянства - прізвище, ім'я, по батькові , адресу постійного місця проживання за межами України;

2) опис предмета іпотеки, достатній для його ідентифікації, та/або його реєстраційні дані;

3) розмір основної суми заборгованості та процентів за основним зобов'язанням та/або посилання на правочин, в якому встановлено основне зобов'язання у разі, якщо іпотекою забезпечується задоволення вимог, які можуть виникнути в майбутньому; від 22.12.2005 )

4) строк повного виконання основного зобов'язання або строк дії іпотечного договору в разі, якщо іпотекою забезпечується задоволення вимог, які можуть виникнути в майбутньому; від 22.12.2005 )

5) посилання на видачу заставної, її номер. від 15.12.2005 )

Законодавством можуть бути встановлені додаткові вимоги до форми і змісту цього повідомлення. від 22.12.2005 )

Обтяження нерухомого майна іпотекою, яка виникає відповідно до закону або рішення суду , підлягають реєстрації відповідно до законодавства у тому ж реєстрі, в якому реєструються обтяження нерухомого майна іпотекою, яка виникла відповідно до договору. від 22.12.2005 )

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про іпотеку вiд 05.06.2003 № 898-IV