Укр Рус

Про Кабінет Міністрів України
Стаття 43. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністри УкраїниСт. 43 ЗУ Про КМУ від 07.10.2010 № 2591-VI1. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр України згідно з розподілом повноважень: { Абзац перший статті 43 в редакції Закону N 3165-VI від 17.03.2011 }

1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, виконання інших покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у відповідних напрямах діяльності;

{ Пункт 2 статті 43 виключено на підставі Закону N 3165-VI від 17.03.2011 }

3) забезпечує підготовку питань для розгляду на засіданнях Кабінету Міністрів України, попередньо розглядає і погоджує проекти законів, актів Президента України, що готуються Кабінетом Міністрів України, та проекти відповідних актів Кабінету Міністрів України, сприяє узгодженню позицій між членами Кабінету Міністрів України, вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;

4) забезпечує взаємодію Кабінету Міністрів України з Президентом України та Верховною Радою України з питань діяльності Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади;

5) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України, має право бути присутнім на засіданнях Верховної Ради України та її органів, брати участь у роботі колегій міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, у засіданнях Ради міністрів Автономної Республіки Крим;

6) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;

7) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

8) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень;

9) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.

2. Перший віце-прем'єр-міністр України, віце-прем'єр-міністр України за рішенням Президента України очолює міністерство.


Стаття 1 ...41 42 43 44 45 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про Кабінет Міністрів України від 07.10.2010 № 2591-VI Додати коментар до ст.43 ЗУ Про КМУ від 07.10.2010 № 2591-VI