Укр Рус

Про Кабінет Міністрів України
Стаття 44. Міністр України - член Кабінету Міністрів УкраїниСт. 44 ЗУ Про КМУ від 07.10.2010 № 2591-VI1. Міністр України:

1) забезпечує виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України, формування та реалізацію державної політики, виконання інших покладених на Кабінет Міністрів України завдань і повноважень у відповідній сфері;

2) спрямовує та координує діяльність відповідних центральних органів виконавчої влади;

{ Пункт 2 частини першої статті 44 в редакції Закону N 3165-VI від 17.03.2011 }

3) вносить на розгляд Кабінету Міністрів України:

пропозиції щодо вирішення питань, пов'язаних з виконанням своїх повноважень із спрямування і координації діяльності центральних органів виконавчої влади;

{ Абзац третій пункту 3 частини першої статті 44 виключено на підставі Закону N 3165-VI від 17.03.2011 }

пропозиції - у разі вмотивованої відмови голови обласної державної адміністрації погодити призначення керівника територіального органу міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, керівника підприємства, установи, організації, що належить до сфери управління міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується міністром, - про надання Кабінетом Міністрів України згоди на призначення такого керівника; { Абзац четвертий пункту 3 частини першої статті 44 в редакції Закону N 3165-VI від 17.03.2011 }

4) скріплює підписом акти Президента України, видані в межах повноважень, передбачених пунктами 3, 4, 5, 8, 10, 14, 15, 17, 18, 21, 22, 23, 24 частини першої статті 106 Конституції України , з питань, що належать до сфери діяльності міністерства, та забезпечує їх виконання;

5) погоджує проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, що вносяться на розгляд Кабінету Міністрів України, з питань, що належать до сфери діяльності міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;

6) подає на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розробником яких є міністерство чи центральні органи виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;

7) видає обов'язкові до виконання накази з питань, що належать до сфери діяльності міністерства та центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується ним;

8) здійснює підготовку питань для розгляду Кабінетом Міністрів України;

9) бере участь у розгляді питань на засіданнях Кабінету Міністрів України та вносить пропозиції щодо порядку денного засідань Кабінету Міністрів України;

{ Пункт 10 частини першої статті 44 виключено на підставі Закону N 3165-VI від 17.03.2011 }

11) представляє в установленому порядку Кабінет Міністрів України у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;

12) веде переговори і підписує міжнародні договори України відповідно до наданих йому повноважень;

13) за рішенням Кабінету Міністрів України здійснює керівництво консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, що утворюються Кабінетом Міністрів України;

{ Пункт 14 частини першої статті 44 виключено на підставі Закону N 3165-VI від 17.03.2011 }

{ Пункт 15 частини першої статті 44 виключено на підставі Закону N 3165-VI від 17.03.2011 }

16) здійснює інші повноваження, передбачені цим та іншими законами.

2. Патронатна служба члена Кабінету Міністрів України утворюється у складі апарату міністерства.

{ Частина друга статті 44 в редакції Закону N 3165-VI від 17.03.2011 }

Стаття 1 ...42 43 44 45 46 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про Кабінет Міністрів України від 07.10.2010 № 2591-VI