Укр Рус

Про Кабінет Міністрів України
Стаття 48. Секретаріат Кабінету Міністрів УкраїниСт. 48 ЗУ Про КМУ від 07.10.2010 № 2591-VI1. Секретаріат Кабінету Міністрів України здійснює організаційне, експертно-аналітичне, правове, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів України.

2. Секретаріат Кабінету Міністрів України забезпечує підготовку та проведення засідань Кабінету Міністрів України та діяльність Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України. Секретаріат здійснює контроль за своєчасним поданням органами виконавчої влади проектів законів, проектів актів Кабінету Міністрів України, інших документів для підготовки їх до розгляду Кабінетом Міністрів України.

{ Частина друга статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3165-VI від 17.03.2011 }

3. Секретаріат Кабінету Міністрів України очолює Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

{ Частина третя статті 48 в редакції Закону N 3165-VI від 17.03.2011 }

4. Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України має не більше трьох заступників, у тому числі одного першого, які призначаються на посади та звільняються з посад Кабінетом Міністрів України за поданням Прем'єр-міністра України.

Пропозиції Прем'єр-міністру України стосовно кандидатур на посади першого заступника та заступників Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України вносить Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України.

{ Частина четверта статті 48 в редакції Закону N 3165-VI від 17.03.2011 }

5. Державні службовці, інші працівники Секретаріату Кабінету Міністрів України призначаються на посаду та звільняються з посади Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім тих, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України, у порядку, визначеному законодавством про державну службу та трудовим законодавством.

{ Частина п'ята статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3165-VI від 17.03.2011 }

6. Права, обов'язки і відповідальність державних службовців Секретаріату Кабінету Міністрів України визначаються законодавством про державну службу.

7. Припинення повноважень Кабінету Міністрів України не є підставою для звільнення з посад державних службовців, інших працівників Секретаріату Кабінету Міністрів України, крім працівників апарату Прем'єр-міністра України, патронатної служби Першого віцепрем'єр-міністра України.

{ Частина сьома статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3165-VI від 17.03.2011 }

8. Патронатна служба Першого віце-прем'єр-міністра України утворюється у складі Секретаріату Кабінету Міністрів України. Працівники такої служби призначаються на посаду та звільняються з посади Керівником Секретаріату Кабінету Міністрів України за поданням Першого віце-прем'єр-міністра України.

{ Частина восьма статті 48 в редакції Закону N 3165-VI від 17.03.2011 }

9. Структура Секретаріату Кабінету Міністрів України та гранична чисельність його працівників затверджуються Кабінетом Міністрів України за поданням Керівника Секретаріату Кабінету Міністрів України.

{ Частина дев'ята статті 48 в редакції Закону N 3165-VI від 17.03.2011 }

10. Секретаріат Кабінету Міністрів України є юридичною особою і діє на підставі цього Закону та Положення про Секретаріат Кабінету Міністрів України, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

11. Кошторис та штатний розпис Секретаріату Кабінету Міністрів України затверджує Керівник Секретаріату Кабінету Міністрів України за погодженням з Міністерством фінансів України у межах бюджетних асигнувань, передбачених для забезпечення діяльності Секретаріату Кабінету Міністрів України.

{ Частина одинадцята статті 48 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3165-VI від 17.03.2011 }

Стаття 1 ...45 46 48 49 50 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про Кабінет Міністрів України від 07.10.2010 № 2591-VI