Укр Рус

Про Кабінет Міністрів України
Стаття 9. Призначення на посаду членів Кабінету Міністрів УкраїниСт. 9 ЗУ Про КМУ від 07.10.2010 № 2591-VI1. Члени Кабінету Міністрів України, крім Прем'єр-міністра України, призначаються на посаду Президентом України за поданням Прем'єр-міністра України.

2. При формуванні нового складу Кабінету Міністрів України новопризначений Прем'єр-міністр України вносить Президенту України подання про призначення членів Кабінету Міністрів України відповідно до вимог Конституції України та цього Закону.

3. Подання Прем'єр-міністра України, зазначене у частині другій цієї статті, стосовно персонального складу Кабінету Міністрів України може вноситися єдиним списком. Подання також можуть вноситися окремо на кожну посаду члена Кабінету Міністрів України.

4. На кожну посаду члена Кабінету Міністрів України Прем'єр-міністром України вноситься одна кандидатура.

5. Подання про призначення членів Кабінету Міністрів України щодо кандидатів на відповідні посади вносяться разом з:

1) відомостями про громадянство;

2) відомостями про освіту;

3) відомостями про трудову діяльність і автобіографією;

4) довідкою органу державної податкової служби про подану за своєю податковою адресою декларацію про майновий стан і доходи . В декларації про майновий стан і доходи зазначаються відомості про доходи та зобов'язання фінансового характеру за рік, що передує року подання; { Пункт 4 частини п'ятої статті 9 в редакції Закону N 2756-VI від 02.12.2010 }

5) відомостями про перебування у складі керівного органу чи наглядової ради підприємства або організації, що має на меті одержання прибутку;

6) відомостями про судимість кандидата.

6. За результатами розгляду подання Прем'єр-міністра України Президент України приймає рішення щодо призначення внесених кандидатур на посади членів Кабінету Міністрів України або доручає Прем'єр-міністрові України внести нове подання щодо персонального складу Кабінету Міністрів України або щодо кандидатур на окремі посади членів Кабінету Міністрів України. Нове подання вноситься Прем'єр-міністром України у визначений Президентом України строк із додержанням вимог, передбачених цією статтею.

Рішення про призначення членів Кабінету Міністрів України може прийматися як списком, так і щодо окремих посад членів Кабінету Міністрів України.

7. Призначення на вакантну посаду члена Кабінету Міністрів України здійснюється у порядку та з додержанням вимог, передбачених цією статтею.

8. Особа, призначена членом Кабінету Міністрів України, набуває повноважень за посадою з моменту видання Указу Президента України про призначення цієї особи членом Кабінету Міністрів України.

Стаття 1 ...7 8 9 10 11 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про Кабінет Міністрів України від 07.10.2010 № 2591-VI 

Рекомендовані сторінки

Про Кабінет Міністрів України Стаття 12. Відставка Кабінету Міністрів України Про Кабінет Міністрів України Стаття 10. Програма діяльності Кабінету Міністрів України Про центральні органи виконавчої влади Стаття 17. Завдання центральних органів виконавчої влади Про Регламент Верховної Ради України Стаття 228. Розгляд Верховною Радою звітів і доповідей Кабінету Міністрів України Про Кабінет Міністрів України Стаття 11. Складення повноважень Кабінету Міністрів України у зв'язку з обранням Президента України