Укр Рус
< Про колективне сільськогосподарське підприємство

Про колективне сільськогосподарське підприємство
Стаття 23. Органи самоврядування Ст. 23 ЗУ Про колективне сільськогосподарське підприємство від 14.02.1992 № 2114-XII1. Вищим органом самоврядування у підприємстві є загальні збори його членів або збори уповноважених. У період між зборами справами підприємства керує правління. Повноваження загальних зборів (зборів уповноважених) і правління визначаються статутом підприємства.

2. Загальні збори (збори уповноважених): приймають статут підприємства, вносять до нього зміни та доповнення; вирішують питання про обрання правління, його голови та ревізійної комісії підприємства; приймають рішення про реорганізацію і ліквідацію підприємства, про його участь в акціонерних товариствах, корпораціях, асоціаціях, концернах та інших об'єднаннях; вирішують інші важливі питання діяльності підприємства.

Стаття 1 ...21 22 23 24 25 ...33 

Перейти до статті