Укр Рус

Про колективні договори і угоди
Стаття 4. Право на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угодСт. 4 ЗУ Про колективні договори і угоди вiд 01.07.1993 № 3356-XIIПраво на ведення переговорів і укладення колективних договорів, угод від імені найманих працівників надається професійним спілкам, об'єднанням профспілок в особі їх виборних органів або іншим представницьким організаціям трудящих, наділеним трудовими колективами відповідними повноваженнями.

При наявності на підприємстві, державному, галузевому, територіальному рівнях кількох профспілок чи їх об'єднань або інших уповноважених трудовими колективами на представництво органів вони повинні сформувати спільний представницький орган для ведення переговорів і укладення угоди або колективного договору.

У разі недосягнення згоди у спільному представницькому органі угода вважається укладеною, якщо її підписали представники профспілок чи їх об'єднань або інші уповноважені трудовим колективом на представництво органів, до яких входить більше половини найманих працівників держави, галузі, території.

У разі недосягнення згоди щодо колективного договору у спільному представницькому органі загальні збори трудового колективу приймає найбільш прийнятний проект колективного договору і доручає профспілці або іншому уповноваженому трудовим колективом органу, який розробив проект, на його основі провести переговори і укласти затверджений загальними зборами колективний договір від імені трудового колективу з власником або уповноваженим ним органом.

Стаття 1 2 З 4 5 6 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про колективні договори і угоди вiд 01.07.1993 № 3356-XII 

Рекомендовані сторінки

Про колективні договори і угоди Стаття 5. Співвідношення законодавства і колективного договору, угоди, трудового договору Про колективні договори і угоди Стаття 6. Неприпустимість заборони діяльності щодо укладення та виконання колективних договорів і угод