Укр Рус

Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу
Прикінцеві положенняСт. ЗУ Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидног від 05.04.2005 № 2509-IVПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
статті 9, яка набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України "Про енергозбереження" (
)
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283):
статтю 3 доповнити пунктом "і" такого змісту:
"і) стимулювання раціонального використання
паливно-енергетичних ресурсів шляхом комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії (когенерації)";
пункт "б" частини першої статті 17 доповнити словами "за їх
споживання понад показники питомих витрат, визначених системою
стандартів, а до введення системи стандартів у дію - нормами
питомих витрат енергоресурсів, а також за невідповідність
показників когенераційних установок кваліфікаційним показникам";

{ Підпункт 2 пункту 2 розділу VI втратив чинність на підставі
Кодексу N 2755-VI (
) від 02.12.2010 }

3) частину першу статті 17 Закону України "Про
електроенергетику" (
) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319) доповнити
словами "крім електроенергії, виробленої кваліфікованими
когенераційними установками".
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
забезпечити розробку нормативно-правових актів, що випливають
із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади
прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 квітня 2005 року
N 2509-IV

Стаття 1 ...14 15 Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу від 05.04.2005 № 2509-IV