Укр Рус
< Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу

Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидного енергопотенціалу
Прикінцеві положенняСт. ЗУ Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та використання скидног від 05.04.2005 № 2509-IVПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування, крім
статті 9, яка набирає чинності з 1 січня 2006 року.
2. Внести зміни до таких законів України:
1) у Законі України "Про енергозбереження" (
)
(Відомості Верховної Ради України, 1994 р., N 30, ст. 283):
статтю 3 доповнити пунктом "і" такого змісту:
"і) стимулювання раціонального використання
паливно-енергетичних ресурсів шляхом комбінованого виробництва
електричної та теплової енергії (когенерації)";
пункт "б" частини першої статті 17 доповнити словами "за їх
споживання понад показники питомих витрат, визначених системою
стандартів, а до введення системи стандартів у дію - нормами
питомих витрат енергоресурсів, а також за невідповідність
показників когенераційних установок кваліфікаційним показникам";

{ Підпункт 2 пункту 2 розділу VI втратив чинність на підставі
Кодексу N 2755-VI (
) від 02.12.2010 }

3) частину першу статті 17 Закону України "Про
електроенергетику" (
) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2000 р., N 38, ст. 319) доповнити
словами "крім електроенергії, виробленої кваліфікованими
когенераційними установками".
3. Кабінету Міністрів України у шестимісячний строк з дня
набрання чинності цим Законом:
забезпечити розробку нормативно-правових актів, що випливають
із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади
прийнятих ними нормативно-правових актів у відповідність із цим
Законом.

Президент України В.ЮЩЕНКО
м. Київ, 5 квітня 2005 року
N 2509-IV

Стаття 1 ...14 15 Прикінцеві положення 

Перейти до статті