Укр Рус

Про концесії


Скачать бесплатно Закон України Про концесії від 16.07.1999 № 997-XIV

Закон України Про концесії від 16.07.1999 № 997-XIV ЗмістРозділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів Стаття 2. Принципи концесійної діяльності Стаття 3. Об'єкти, які можуть надаватися у концесію

Статтю 3 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010

Статтю 3 доповнено частиною згідно із Законом N 1414-IV від 03.02.2004

Стаття 4. Обмеження концесійної діяльності Стаття 5. Правові засади концесійної діяльності

Розділ II
ПРОВЕДЕННЯ КОНЦЕСІЙНОГО КОНКУРСУ

Стаття 6. Порядок прийняття рішення про надання концесії Стаття 7. Основні засади проведення концесійного конкурсу Стаття 8. Оголошення концесійного конкурсу та його результатів

Статтю 8 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010

Розділ III
КОНЦЕСІЙНИЙ ДОГОВІР

Стаття 9. Укладення та строк дії концесійного договору Стаття 10. Істотні умови договору концесії Стаття 11. Ліцензування Стаття 12. Концесійні платежі Стаття 13. Відповідальність сторін за невиконання зобов'язань за концесійним договором Стаття 14. Реєстрація концесійних договорів Стаття 15. Припинення дії концесійного договору Стаття 16. Розв'язання спорів, що виникають з концесійного договору

Розділ IV
ОСНОВНІ ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН КОНЦЕСІЙНОГО ДОГОВОРУ

Стаття 17. Права і обов'язки концесієдавця Стаття 18. Права і обов'язки концесіонера

Статтю 18 доповнено частиною четвертою згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010

Стаття 19. Організаційно-правові форми діяльності концесіонера Стаття 20. Правовий режим майна, що надається в концесію або створюється у зв'язку з виконанням умов концесійного договору Стаття 21. Захист права концесіонера на майно, одержане ним у концесію Стаття 22. Ризик випадкової загибелі або пошкодження об'єкта концесії Стаття 23. Припинення діяльності державного або комунального підприємства, майно якого надано у концесію Стаття 24. Передача об'єкта концесії

Розділ IV-1
ДЕРЖАВНІ ГАРАНТІЇ

Стаття 24-1. Гарантії прав концесіонерів

Розділ V
ОБЛІК, ЗВІТНІСТЬ ТА ОПОДАТКУВАННЯ КОНЦЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття 25. Бухгалтерський облік та фінансова звітність Стаття 26. Порядок сплати мита, податку на додану вартість та акцизного збору при ввезенні матеріальних цінностей у зв'язку з концесійним договором Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про державну службу Про зовнішньоекономічну діяльність Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресурсів Про оборону України Про соціальний захист дітей війни