Укр Рус

Про концесії
Стаття 3. Об'єкти, які можуть надаватися у концесіюСт. 3 ЗУ Про концесії від 16.07.1999 № 997-XIV1. Об'єкти, які можуть надаватися у концесію, визначаються відповідно до цього Закону.

2. У концесію можуть надаватися об'єкти права державної чи комунальної власності, які використовуються для здійснення діяльності у таких сферах господарської діяльності :

водопостачання, відведення та очищення стічних вод у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" , забезпечення функціонування зрошувальних і осушувальних систем; { Абзац другий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законами N 2404-VI від 01.07.2010, N 2624-VI від 21.10.2010 }

надання послуг міським громадським транспортом;

збирання та утилізація сміття, оброблення відходів; { Абзац четвертий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2404-VI від 01.07.2010 }

пошук, розвідка родовищ корисних копалин і їх видобування; { Абзац п'ятий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2404-VI від 01.07.2010 }

будівництво та/або експлуатація автомобільних доріг, об'єктів дорожнього господарства, інших дорожніх споруд; { Абзац шостий частини другої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 891-VI від 15.01.2009 }

будівництво та/або експлуатація залізниць, аеропортів, злітно-посадкових смуг на аеродромах, мостів, шляхових естакад, тунелів, інших шляхів сполучення, метрополітенів, морських і річкових портів та їх інфраструктури; { Абзац сьомий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2404-VI від 01.07.2010 }

машинобудування; { Абзац восьмий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2404-VI від 01.07.2010 }

охорона здоров'я; { Абзац дев'ятий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2404-VI від 01.07.2010 }

{ Абзац десятий частини другої статті 3 виключено на підставі Закону N 2599-IV від 31.05.2005 }

надання телекомунікаційних послуг, у тому числі з використанням телемереж; { Абзац одинадцятий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2599-IV від 31.05.2005 }

надання поштових послуг;

виробництво, транспортування і постачання тепла у порядку, визначеному Законом України "Про особливості передачі в оренду чи концесію об'єктів централізованого водо-, теплопостачання і водовідведення, що перебувають у комунальній власності" та розподіл і постачання природного газу; { Абзац тринадцятий частини другої статті 3 в редакції Закону N 2404-VI від 01.07.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 2624-VI від 21.10.2010 }

виробництво та транспортування електроенергії;

громадське харчування;

будівництво жилих будинків;

надання послуг у житлово-експлуатаційній сфері;

використання об'єктів соціально-культурного призначення ; від 08.09.2005 )

створення комунальних служб паркування автомобілів;

надання ритуальних послуг;

будівництво та експлуатація готелів, туристичних комплексів, кемпінгів та інших відповідних об'єктів туристичної індустрії; від 24.10.2002 )

будівництво, реконструкція та експлуатація внутрішньо-господарських меліоративних систем та окремих об'єктів їх інженерної інфраструктури. { Частину другу статті 3 доповнено абзацом двадцять другим згідно із Законом N 1444-VI від 04.06.2009 }

3. Виключно на пленарних засіданнях відповідні місцеві ради можуть прийняти рішення щодо додаткового переліку сфер господарської діяльності, для здійснення діяльності у яких об'єкти права комунальної власності можуть надаватися у концесію.

4. Об'єктами права державної чи комунальної власності, які надаються у концесію, є:

майно підприємств, які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, що забезпечують комплексне надання послуг у сферах діяльності, що визначені частинами другою та третьою цієї статті;

об'єкти незавершеного будівництва та законсервовані об'єкти, які можуть бути добудовані з метою їх використання для надання послуг по задоволенню громадських потреб у сферах діяльності, що визначені частинами другою та третьою цієї статті;

спеціально збудовані об'єкти відповідно до умов концесійного договору для задоволення громадських потреб у сферах діяльності, що визначені частинами другою та третьою цієї статті.

Концесія може надаватися на окремі види підприємницької діяльності у сферах господарської діяльності, визначених частинами другою та третьою цієї статті.

5. Під майном підприємств, які є цілісними майновими комплексами або системою цілісних майнових комплексів, що надається у концесію, треба розуміти майно , що забезпечує вироблення відповідної продукції у сферах діяльності, визначених частинами другою і третьою цієї статті.

Інші необоротні матеріальні активи, оборотні матеріальні активи, кошти, цінні папери та майно, що не відповідають вимогам, визначеним в абзаці першому цієї частини, а також майнові права та зобов'язання, які належать балансоутримувачу майна, що надається у концесію, не є об'єктами концесії.

Необоротні матеріальні активи, оборотні матеріальні активи можуть бути викуплені концесіонером на умовах, встановлених умовами договору. Дебіторська та кредиторська заборгованість, грошові кошти та цінні папери можуть бути передані концесіонеру на умовах, встановлених договором.

Умови та порядок передачі концесіонеру оборотних матеріальних активів, кредиторської та дебіторської заборгованості, грошових коштів та цінних паперів можуть бути включені до умов проведення концесійного конкурсу.

У концесіонера не виникає загального правонаступництва згідно з правами та зобов'язаннями підприємства, цілісний майновий комплекс якого надається у концесію. Умови та порядок передачі концесіонеру прав та обов'язків підприємства, цілісний майновий комплекс якого надається у концесію, можуть бути встановлені умовами концесійного конкурсу.

У разі якщо всі активи та зобов'язання підприємства, цілісний майновий комплекс якого надається у концесію, передано на баланс концесіонеру, таке підприємство підлягає припиненню шляхом ліквідації.

Майно, що входить до складу цілісного майнового комплексу, який надано у концесію, включається до балансу концесіонера із зазначенням, що таке майно перебуває у концесії.6. У разі розташування об'єкта концесії на земельній ділянці державної або комунальної власності, повноваження щодо розпорядження якою здійснює концесієдавець, така земельна ділянка надається в оренду концесіонеру разом з об'єктом концесії на строк дії концесійного договору відповідно до Земельного кодексу України та Закону України "Про оренду землі" . Право власності на відповідну земельну ділянку здійснюється концесієдавцем відповідно до закону.

{ Частина статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1414-IV від 03.02.2004; в редакції Закону N 2880-VI від 23.12.2010 }

7. Об'єкти права державної чи комунальної власності, надані у концесію, не підлягають приватизації протягом дії концесійного договору.

8. У разі прийняття після закінчення строку дії концесійного договору рішення про приватизацію майна об'єкта, що надавався у концесію, у колишнього концесіонера виникає право на викуп цього майна згідно з визначеними умовами приватизації, якщо ним у зв'язку з виконанням умов концесійного договору створено це майно або здійснено його поліпшення вартістю не менш як 25 відсотків вартості майна на момент приватизації.

Стаття 1 2 3 4 5 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про концесії від 16.07.1999 № 997-XIV