Укр Рус

Про концесії
Стаття 5. Правові засади концесійної діяльностіСт. 5 ЗУ Про концесії від 16.07.1999 № 997-XIV1. Відносини щодо надання в концесію об'єктів права державної чи комунальної власності регулюються концесійним договором, цим Законом та іншими нормативно-правовими актами України.

2. Спеціальними законами можуть визначатися особливості здійснення концесійної діяльності в окремих сферах господарської діяльності.

3. Якщо міжнародним договором України, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені цим Законом, застосовуються правила міжнародного договору.

Стаття 1 ...3 4 5 6 7 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті