Укр Рус
< Про кооперацію

Про кооперацію
Стаття 33. Статут кооперативного об'єднанняСт. 33 ЗУ Про кооперацію від 10.07.2003 № 1087-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 14.12.2017

Кооперативне об'єднання діє на підставі статуту, який затверджується установчими зборами уповноважених представників кооперативів, кооперативних об'єднань.

Статут кооперативного об'єднання повинен містити:

найменування, статус та місцезнаходження кооперативного об'єднання;

перелік його членів;

порядок прийняття, внесення змін до статуту;

мету створення і завдання, а також вичерпний перелік видів діяльності кооперативного об'єднання;

порядок створення та повноваження органів управління та ревізійно-контрольних органів кооперативного об'єднання;

умови і порядок вступу та виходу з кооперативного об'єднання;

права та обов'язки членів кооперативного об'єднання;

порядок встановлення розміру та сплати вступного, членського та інших внесків;

порядок прийняття рішень органами управління кооперативного об'єднання;

джерела формування, порядок розпорядження та використання майна кооперативного об'єднання;

порядок утворення та використання фондів;

порядок розподілу доходів та погашення збитків кооперативного об'єднання;

майнову відповідальність кооперативного об'єднання та його членів;

порядок обліку і звітності в кооперативному об'єднанні;

порядок ліквідації та реорганізації кооперативного об'єднання та вирішення пов'язаних з цим майнових питань.

Статут кооперативного об'єднання може містити інші положення з питань його діяльності.

Стаття 1 ...31 32 33 34 35 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті