Укр Рус

Ваш гід в законодавстві України


Друкувати

Ст. 33 ЗУ Про кооперацію від 10.07.2003 № 1087-IV


Чинний зі змінами. Перевірено 18.06.2018

Про кооперацію
Стаття 33. Статут кооперативного об'єднання

Кооперативне об'єднання діє на підставі статуту, який затверджується установчими зборами уповноважених представників кооперативів, кооперативних об'єднань.

Статут кооперативного об'єднання повинен містити:

найменування, статус та місцезнаходження кооперативного об'єднання;

перелік його членів;

порядок прийняття, внесення змін до статуту;

мету створення і завдання, а також вичерпний перелік видів діяльності кооперативного об'єднання;

порядок створення та повноваження органів управління та ревізійно-контрольних органів кооперативного об'єднання;

умови і порядок вступу та виходу з кооперативного об'єднання;

права та обов'язки членів кооперативного об'єднання;

порядок встановлення розміру та сплати вступного, членського та інших внесків;

порядок прийняття рішень органами управління кооперативного об'єднання;

джерела формування, порядок розпорядження та використання майна кооперативного об'єднання;

порядок утворення та використання фондів;

порядок розподілу доходів та погашення збитків кооперативного об'єднання;

майнову відповідальність кооперативного об'єднання та його членів;

порядок обліку і звітності в кооперативному об'єднанні;

порядок ліквідації та реорганізації кооперативного об'єднання та вирішення пов'язаних з цим майнових питань.

Статут кооперативного об'єднання може містити інші положення з питань його діяльності.
Стаття 1 ...31 32 33 34 35 ...Прикінцеві положення

Перейти до статті