Укр Рус

Про кредитні спілки
Стаття 8. Державна реєстрація та ліцензування окремих видів діяльності кредитної спілкиСт. 8 ЗУ Про кредитні спілки від 20.12.2001 № 2908-III1. Державна реєстрація кредитних спілок здійснюється національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг , відповідно до вимог цього Закону та нормативно-правових актів Уповноваженого органу.

{ Частина перша статті 8 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3610-VI від 07.07.2011 }

2. Для державної реєстрації кредитної спілки подаються такі документи:

заява встановленого зразка про державну реєстрацію кредитної спілки;

протокол установчих зборів, до якого додається реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах ;

статут кредитної спілки;

копія платіжного документа про сплату реєстраційного збору.

Статут кредитної спілки скріплюється підписом голови спостережної ради кредитної спілки, достовірність якого засвідчується нотаріально.

Уповноваженому органу забороняється вимагати від кредитних спілок документи, не передбачені цим Законом.

3. Державна реєстрація кредитних спілок провадиться за наявністю всіх необхідних документів протягом одного календарного місяця.

Реєстрація кредитних спілок здійснюється шляхом внесення відповідного запису до державного реєстру фінансових установ .

Уповноважений орган видає кредитній спілці свідоцтво про державну реєстрацію за формою, встановленою Уповноваженим органом.

Кредитна спілка розміщує у відповідних засобах масової інформації, визначених Уповноваженим органом, дані про її державну реєстрацію.

У разі порушення встановленого порядку створення кредитної спілки або невідповідності установчих документів вимогам цього Закону Уповноважений орган відмовляє у державній реєстрації протягом одного календарного місяця. Відмова у державній реєстрації не може бути здійснена з інших підстав, крім зазначених у цій статті. У разі відмови в державній реєстрації кредитній спілці надається письмова довідка із зазначенням причин відмови. Відмова у реєстрації, а також зволікання з її проведенням можуть бути оскаржені в суді.

Протягом трьох місяців з дня державної реєстрації кредитна спілка зобов'язана розробити та затвердити з урахуванням вимог цього Закону, інших законів та нормативно-правових актів Уповноваженого органу відповідні внутрішні положення та процедури для забезпечення ефективної та безпечної діяльності кредитної спілки згідно з переліком, визначеним нормативно-правовими актами Уповноваженого органу та статутом кредитної спілки.

Про зміни, що сталися у статутних документах, кредитна спілка повідомляє у 5-денний строк Уповноваженому органу.

4. Ліцензуванню в кредитній спілці підлягає діяльність по залученню внесків членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а також інші види діяльності відповідно до закону.

Стаття 1 ...6 7 8 9 10 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті
Скачать бесплатно Закон України Про кредитні спілки від 20.12.2001 № 2908-III