Укр Рус
< Про культуру

Про культуру
Стаття 4. Пріоритети державної політики у сфері культури Ст. 4 ЗУ Про культуру від 14.12.2010 № 2778-VI1. Пріоритети державної політики у сфері культури визначаються:

програмами Президента України, щорічним посланням Президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України та програмами діяльності Кабінету Міністрів України, в яких обов'язково враховуються аспекти розвитку культури; { Абзац другий частини першої статті 4 із змінами, внесеними згідно із Законом N 4731-VI від 17.05.2012 }

державними цільовими програмами у сфері культури, що розробляються і затверджуються згідно із законодавством.

2. Держава у пріоритетному порядку створює умови для:

розвитку культури української нації, корінних народів та національних меншин України;

збереження, відтворення та охорони історичного середовища;

естетичного виховання громадян, передусім дітей та юнацтва;

розширення культурної інфраструктури села.

Стаття 1 2 3 4 5 6 ...35 

Перейти до статті