Укр Рус
< Закони України

Про металобрухт


Скачать бесплатно Закон України Про металобрухт від 05.05.1999 № 619-XIV

Закон України Про металобрухт від 05.05.1999 № 619-XIV ЗмістПро металобрухт
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 25, ст.212 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2114-III ( ) від 16.11.2000, ВРР, 2001, N 1, ст.3 N 359-IV ( ) від 25.12.2002, ВВР, 2003, N 6, ст.52 N 2165-IV ( ) від 04.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.85 N 3370-IV ( ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 N 441-V ( ) від 13.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.73 N 1073-V ( ) від 24.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.448 N 2798-VI ( ) від 17.12.2010, ВВР, 2011, N 25, ст.185 N 4075-VI ( ) від 07.12.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.282 } { У тексті Закону слова "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України", "Міністерство промислової політики України", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Державний комітет статистики України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань економіки", "центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики", "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "центральний орган виконавчої влади з питань статистики" у відповідних відмінках згідно із Законом N 2114-III ( ) від 16.11.2000 } { У тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює операції з металобрухтом" та "суб'єкт підприємницької діяльності з металобрухтом" в усіх відмінках і числах замінено словами "суб'єкт господарювання, який здійснює операції з металобрухтом" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 4075-VI ( ) від 07.12.2011 } Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, який є найважливішою стратегічною та енергозберігаючою сировиною для металургійного виробництва, і спрямований на захист інтересів підприємств вітчизняної металургійної галузі та забезпечення екологічної безпеки довкілля при утворенні, збиранні та використанні металобрухту. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002, в редакції Закону N 1073-V від 24.05.2007

Стаття 2. Законодавство про металобрухт Стаття 3. Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали Стаття 4. Порядок здійснення операцій з металобрухтом

Розділ II ВИМОГИ ДО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАЦІЇ З МЕТАЛОБРУХТОМ

Стаття 5. Вимоги до суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом

Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000, в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002

Стаття 6. Вимоги до оформлення операцій з металобрухтом

Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000; в редакції Закону N 1073-V від 24.05.2007; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2798-VI від 17.12.2010, N 4075-VI від 07.12.2011

Статтю 7 виключено на підставі Закону N 2114-III від 16.11.2000

Статтю 8 виключено на підставі Закону N 359-IV від 25.12.2002

Стаття 9. Експорт металобрухту Стаття 10. Імпорт металобрухту Стаття 11. Облік операцій з металобрухтом

Розділ III ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ

Стаття 12. Органи, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтом Стаття 13. Компетенція державних органів у здійсненні операцій з металобрухтом Стаття 14. Державний контроль та нагляд за здійсненням операцій з металобрухтом Стаття 15. Повноваження органів державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом

Розділ IV МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 17. Міжнародне співробітництво у здійсненні операцій з металобрухтом Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про захист тварин від жорстокого поводження Про охорону дитинства Про фізичну культуру і спорт Про доступ до архівів репресивних органів комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг