Укр Рус

Про металобрухт


Скачать бесплатно Закон України Про металобрухт від 05.05.1999 № 619-XIV

Закон України Про металобрухт від 05.05.1999 № 619-XIV ЗмістПро металобрухт
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 25, ст.212 ) { Із змінами, внесеними згідно із Законами N 2114-III ( ) від 16.11.2000, ВРР, 2001, N 1, ст.3 N 359-IV ( ) від 25.12.2002, ВВР, 2003, N 6, ст.52 N 2165-IV ( ) від 04.11.2004, ВВР, 2005, N 4, ст.85 N 3370-IV ( ) від 19.01.2006, ВВР, 2006, N 22, ст.184 N 441-V ( ) від 13.12.2006, ВВР, 2007, N 9, ст.73 N 1073-V ( ) від 24.05.2007, ВВР, 2007, N 34, ст.448 N 2798-VI ( ) від 17.12.2010, ВВР, 2011, N 25, ст.185 N 4075-VI ( ) від 07.12.2011, ВВР, 2012, N 27, ст.282 } { У тексті Закону слова "Міністерство зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України", "Міністерство промислової політики України", "Міністерство охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" та "Державний комітет статистики України" в усіх відмінках замінено відповідно словами "центральний орган виконавчої влади з питань економіки", "центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики", "центральний орган виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів" та "центральний орган виконавчої влади з питань статистики" у відповідних відмінках згідно із Законом N 2114-III ( ) від 16.11.2000 } { У тексті Закону слова "суб'єкт підприємницької діяльності, який здійснює операції з металобрухтом" та "суб'єкт підприємницької діяльності з металобрухтом" в усіх відмінках і числах замінено словами "суб'єкт господарювання, який здійснює операції з металобрухтом" у відповідному відмінку і числі згідно із Законом N 4075-VI ( ) від 07.12.2011 } Цей Закон регулює відносини, що виникають у процесі здійснення операцій з металобрухтом, який є найважливішою стратегічною та енергозберігаючою сировиною для металургійного виробництва, і спрямований на захист інтересів підприємств вітчизняної металургійної галузі та забезпечення екологічної безпеки довкілля при утворенні, збиранні та використанні металобрухту. Розділ I ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів

Статтю 1 доповнено абзацом згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000, із змінами, внесеними згідно із Законом N 359-IV від 25.12.2002, в редакції Закону N 1073-V від 24.05.2007

Стаття 2. Законодавство про металобрухт Стаття 3. Операції з металобрухтом, що містить дорогоцінні метали Стаття 4. Порядок здійснення операцій з металобрухтом

Розділ II ВИМОГИ ДО СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ОПЕРАЦІЇ З МЕТАЛОБРУХТОМ

Стаття 5. Вимоги до суб'єктів господарювання, які здійснюють операції з металобрухтом

Статтю 5 доповнено частиною третьою згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000, в редакції Закону N 359-IV від 25.12.2002

Стаття 6. Вимоги до оформлення операцій з металобрухтом

Статтю 6 доповнено частиною згідно із Законом N 2114-III від 16.11.2000; в редакції Закону N 1073-V від 24.05.2007; із змінами, внесеними згідно із Законами N 2798-VI від 17.12.2010, N 4075-VI від 07.12.2011

Статтю 7 виключено на підставі Закону N 2114-III від 16.11.2000

Статтю 8 виключено на підставі Закону N 359-IV від 25.12.2002

Стаття 9. Експорт металобрухту Стаття 10. Імпорт металобрухту Стаття 11. Облік операцій з металобрухтом

Розділ III ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ, КОНТРОЛЬ ТА НАГЛЯД ЗА ЗДІЙСНЕННЯМ ОПЕРАЦІЙ З МЕТАЛОБРУХТОМ

Стаття 12. Органи, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтом Стаття 13. Компетенція державних органів у здійсненні операцій з металобрухтом Стаття 14. Державний контроль та нагляд за здійсненням операцій з металобрухтом Стаття 15. Повноваження органів державного контролю за здійсненням операцій з металобрухтом Стаття 16. Відповідальність за порушення вимог законодавства, що регулює здійснення операцій з металобрухтом

Розділ IV МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

Стаття 17. Міжнародне співробітництво у здійсненні операцій з металобрухтом Прикінцеві положення

Інші нормативні акти

Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні Про державну реєстрацію актів цивільного стану Про здійснення державних закупівель Про хімічні джерела струму Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання
Додати коментар до ЗУ Про металобрухт від 05.05.1999 № 619-XIV