Укр Рус

Про металобрухт
Стаття 12. Органи, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтомСт. 12 ЗУ Про металобрухт від 05.05.1999 № 619-XIVОрганами, що здійснюють державне регулювання операцій з металобрухтом, є Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики, інші центральні органи виконавчої влади відповідно до їх компетенції та місцеві державні адміністрації.

Методологічне та нормативно-правове забезпечення здійснення операцій з металобрухтом здійснює центральний орган виконавчої влади з питань промислової політики відповідно до його повноважень.

Державне регулювання операцій з металобрухтом реалізується шляхом:

видачі центральним органом виконавчої влади з питань промислової політики ліцензій на здійснення операцій з металобрухтом на підставі акта обстеження місцевими державними адміністраціями в установленому законодавством порядку та встановлення відповідних умов і правил здійснення операцій з металобрухтом і контролю за їх додержанням;

складання місцевими державними адміністраціями акта обстеження спеціалізованих або спеціалізованих металургійних переробних підприємств та їх приймальних пунктів на відповідність вимогам цього Закону і контролю за додержанням встановлених ними умов і правил здійснення операцій з металобрухтом.

Виходячи з потреби брухту чорних металів Кабінет Міністрів України має право запроваджувати режим квотування або повну заборону його експорту. Дія цього положення не поширюється на експорт брухту та відходів чорних металів до країн, з якими Україна має відповідні взаємні міжнародні зобов'язання.

від 16.11.2000 )

Стаття 1 ...10 11 12 13 14 ...Прикінцеві положення 

Перейти до статті